"והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה" (לז, ב)

הדפסה הדפסה

כותב בעל הטורים- "נער" בגימטריא "שוטה". זה מה שאמר הכתוב (משלי י, יח) "ומוציא דבה הוא כסיל".
שואל בעל ה"קרית ארבע" איך יכול להיות שהתורה תעיד על יוסף שהוא שוטה ואפילו פרעה מעיד עליו (מא, מט) "אין נבון וחכם כמוך"?
ועוד, שבמה שאמר שר המשקים על יוסף (מא, יב) "ושם אתנו נער עברי" וגו' כתב רש"י "ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה, וכו' נער – שוטה וכו'", כלומר אפילו ששר המשקים בא לעשות טובה ליוסף, מזלזל בו ורוצה להכשילו אצל פרעה, ואם תורה כבר כינתה את יוסף בגדר נער שפירושו שוטה, מה הקפידא על שר המשקים?
ומתרץ בעל ה"ואד יעלה", שמי שכינה את יוסף "נער" (שוטה) לא היתה התורה אלא בני בלהה וזלפה וזה מה שכתוב "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה".

 

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • פשר החלומות
  • יוסף ואשת פוטיפר
  • הנהגה ישרה והנהגה פתלתלה
  • "הקרב על התודעה"
  • פשר החלומות, כבוד ואחריות
  • יוסף: מבית פוטיפר לבית האסורים
  • תולדות יעקב - יוסף
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.