סיפור עכן: היקף העונש בהתאם להשלכות ולא רק למעשה

הדפסה הדפסה

חטאו של עכן, על שלל השלכותיו:

עכן עבר על ציווי השם לא לגעת בחרם וכפועל יוצא מכך, החטיא את כלל ישראל בעבירה של חילול הברית עם השם: "חטא ישראל וגם עברו את בריתי, אשר ציויתי אותם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם" (יהושוע ז', י"א)

בהתאם לכך:

  1. כלל ישראל מואשמים בגניבה
  2. כלל ישראל מואשמים בשותפות לפשע (כחש- בבחינת התעלמות) ונענשים במפלה שלהם מול תושבי העי.
  3. בני משפחתו של עכן שותפים לפשע מדרגה ראשונה מהיותם הקרובים אליו ביותר, שודאי ראו את המעשה, אך בחרו להחריש. מה שהוביל לסקילתם והעלאתם באש ביחד איתו.

השלכות רחבות יותר, לפי חז"ל:

  1. לקיחת השלל מיד עם הכנסם לארץ, היתה בבחינת עבירה על הציווי: "ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה" .
  2. כיבוש יריחו התבצע בשבת וכל מה שמתרחש בשבת נחשב כקודש לה'.
  3. כפיות טובה על הנס הגלוי

כל אלה כאמור, הביאו את המפלה של ישראל בעי ואת חיסולו של עכן על משפחתו וכל אשר לו.

ללמדנו שאדם אחראי לא רק למעשיו אלא גם להשלכות שיש למעשיו על סביבתו, הקרובה והרחוקה כאחד, ושהתעלמות ציבורית שיש בה משום עצימת עין על חילול השם, נחשבת כשותפות לפשע לכל דבר וראוי לנו לשים לב לכך, גם בימינו אלה.

(הלנה ברבי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה

https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.