לא תשוב לקחתו

"כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ה' אלוקיך בכל מעשה ידך "( דברים כד. יט)

אומר רש"י "למען יברכך (ספרי) ואף על פי שבאת לידו שלא במתכוון קל וחומר לעושה במתכוון. אמור מעתה נפלה סלע מידו ומצאה עני ונתפרנס בה -הרי הוא מתברך עליה!".

מתוך דברים אלו מתגלה לנו טפח בהנהגת ה' בעולם: אדם שמאבד אבדה כלשהי מצוי שהוא כועס על עצמו- איך ברשלנותו או בחוסר שימת לב איבד את הדבר. אבל, במבט יותר אמוני, ניתן להסתכל על אבידה זו כפרנסה לעני הנצרך. לדוגמא, אדם שנפלו לו מהכיס כמה מאות ש"ח, הוא מתוסכל, מחפש ולא מוצא את כספו אשר איבד, הוא מאשים את עצמו ולפעמים מאשים אף אחרים באובדן כספו. אבל אם יפתח את ליבו למה שאמרה התורה "ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו" אם יכוון בדעתו שמי שזכה בכסף הזה שאיבד כנראה היה נצרך ויכוון בליבו להעניק כסף זה לו- לגר, ליתום, ולאלמנה- הוא ירוויח כפליים! גם יכוון לתת צדקה וגם יברכהו ה' בכל מעשה ידיו שנאמר "למען יברכך ה' אלוקיך בכל מעשה ידיך".

הכרתי פעם אדם שיישם חסידות זו למעשה: כל כסף אשר נפל לו מידו -לא היה מחזירו לארנקו אלא היה שמו בקופת הצדקה! למען יברכך ה' אלוקיך בכל מעשה ידיך.

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • עד היכן מגעת השבת אבידה
  • איסור כלאים
  • ראשי תיבות ב"כי תצא"
  • דיבור התורה
  • המלחמה בעמלק
  • עבודת השם כתענוג, והחובה לבקש מאת ה'
  • "מוצא שפתיך תשמור"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.