שם הוי"ה בתוך המשכן

הדפסה הדפסה

תמיד ניסיתי לחפש את החוקיות, את החוט החורז, בפרטי המשכן. אפשר לומר שבמבנה המשכן יש שני חלקים מרכזיים: הקירות והגג (כמו בסוכה: הדפנות והסכך). כל אחד מהם מתחלק לשניים.

הקירות עשויות מקרשים ואדנים, וגם הגג עשוי מיריעות וקרסים. סה"כ ארבעה פרטים, שרומזים כולם אל אותיות שם הוי"ה בצורה הבאה:

הקרסים– כנגד אות י'. צורתם קטנה כמו האות י', והם נוצצים לעומת היריעות (כמו כובים הנוצצים בשמים) כמו ספירת החכמה, התנוצצות וראשית אור ה' שנקרא חכמה- כח מה, כח כלשהו.

היריעות– כנגד אות ה'. ספירת הבינה היא התרחבות רבה לעומת טיפת החכמה. כך היריעות הם כעין התרחבות מהקרסים (להיפך מהחשיבה הרגילה שהקרסים הם בשביל היריעות). 

הקרשים– כנגד אות ו' (וכנגד שש הספירות חג"ת נה"י) וכמו צורת הקרש שהיא משוכה מלמעלה למטה. ענינה של אות ו' היא המשכת אור ה' מלמעלה למטה וכך גם ענינו של המשכן כולו, המשכה של אור והשכנתו בתוך בנ"י.   

האדנים– כנגד אות ה' אחרונה וכנגד ספירת המלכות. המלכות היא אחרונה, וכך גם האדנים הם קרובים לארץ. המלכות מוציאה לפועל את כל הספירות שמעליה ונותנת להם ביטוי וקיום, וכך גם האדנים שמעמידים את המשכן כולו.(עוד יש להוסיף, מאה האדנים רומזים למאה ברכות (כמבוא בספר 'שיחות התחזקות'). כמו שהאדנים שמעמידות את המשכן, כך מאה הברכות, באות להעמיד את היהודי במצב של קרבת ה' ושהוא יהיה בכל יום משכן לה'. בכל ברכה אנו מזכירים את מלכות ה', מלך העולם).   

אם כן כמו שהקב"ה שוכן במשכן, כך גם אותיות שם ה' רמוזות בבניין המשכן.

(נכתב ונשלח על ידי אריאל פנדל)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • למה קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן
  • חינוך זה כמו הכרובים
  • כתר תורה
  • לחיות את התורה
  • "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
  • איש את רעהו יחד יעזורו
  • "ויקחו לי" - לשמי
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.