כתב אשר נכתב בשם המלך

הדפסה הדפסה

קושיה: מסופר במגילת אסתר שאחשורוש אמר לאסתר ומרדכי לכתוב באיגרת היהודים כטוב בעיניהם על היהודים, ובסוף הפסוק מצוינת העובדה: "כי-כתב אשר-נכתב בשם-המלך, ונחתום בטבעת המלך–אין להשיב". נשאלת השאלה, אם עיקרון זה נכון הוא, הרי באיגרת הקודמת לזו שכתבה המן הרשע ובה נאמר "להשמיד להרג ולאבד את-כל-היהודים מנער ועד-זקן טף ונשים ביום אחד" העיקרון צריך להיות נכון, מה שאומר שאי אפשר לשנות את מה שנכתב ונחתם בטבעת המלך(גזירה על מותם של היהודים), אז כיצד אפשר לקיים את האיגרת השנייה, הרי דבריה נוגדים את האיגרת הראשונה?!!

תשובה: כדי לענות על קושיה זו, נקדים ונסביר כיצד הדברים התנהלו אז:
ניתן לחלק את כתבי המלך לשניים. האחד, המלך מפקיד בידי משרתיו לכתוב ולחתום איגרות שיופצו לכול העם. אך כאשר משרתיו כותבים את האיגרות הם יודעים שמה שהם כותבים זה לפי רצונו של המלך ולא אחרת. אך כאשר המשרתים כותבים דבר שנוגד את רצון המלך, המלך דואג להענישם בפומבי כך שהעם ידע שמה שהמשרתים כתבו זהו ניגוד מוחלט לרצונו.
השני, המלך כותב וחותם את האיגרות בעצמו. בניגוד לדרך הראשונה באיגרות אלו נאמר "כי-כתב אשר-נכתב בשם-המלך, ונחתום בטבעת המלך–אין להשיב".

אם כן לפי זה, ניתן להסביר ולפרש שהאיגרות הראשונות – נכתבו ונחתומו בידי המן(שליח של המלך), ואחשורוש לא הסכים מעולם לדברים שנכתו באיגרת. אם כן אי אפשר להקשות ולומר שנאמר באיגרות הראשונות "אין להשיב". אך באיגרת של מרדכי ואסתר באמת המלך אחשורוש בעצמו כתב וחתם, ובמקרה זה מה שנאמר בפסוק "כי-כתב אשר-נכתב בשם-המלך, ונחתום בטבעת המלך–אין להשיב" מתאים.

(נשלח ע"י אופק)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הכנה לקיום המצוות
  • פלפול יפה בענין "סעודת אחשורוש"
  • פורים ופסח
  • פתחיה הוא מרדכי
  • אבל וחפוי ראש
  • פורים ואחדות
  • דבר תורה לפורים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.