מדוע ימי הפורים לא יבטלו לעולם?

הדפסה הדפסה

אומרים חז"ל על הפסוק "וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים" ש"כל המועדים עתידין ליבטל, וימי הפורים אינן בטלים לעולם".[2] 

נס הפורים היה אור כל כך עליון ורם עד שגם בהאיר אור הגאולה העתידה, פורים יישאר קיים ואיתן. ויש לקחת בחשבון שאור העתיד הוא מציאות נשגבה של חירות מיצר הרע, אור חדש יאיר מן התורה, ועוד שינויים מרחיקי לכת לעומת מציאות חיינו העכשווית. אור זה יכהה וישים כטפל את כל הניסים שנעשו לעם ישראל, כולל ניסי יציאת מצרים הגדולים. רק נס פורים לא יבטל כיון שהוא אור גדול כל כך, אפילו לעומת אור העתיד. הדבר אומר דרשני.

בפרט יש להתבונן לאור מאמר חז"ל "פורים סוף כל הניסים, פסח ראש כל הניסים". לפי זה פורים הוא במדרגה פחותה מפסח. אם כן מדוע רק פורים יישאר ולא יבטל לעתיד.

הענין הוא שהניסים שהיו לפני פורים, למשל פסח, אמנם היו יציאה מן הרע והמיצר אל הגאולה, אך לא היה בזה שינוי של הרע בעצמו. הרע נשאר רע אלא שעמ"י יצאו ממנו (למשל, אין לנו הבנה ברורה למה היה טוב להיות במצרים. מה שברור הוא שהיציאה משם היא טובה, ועל זה אנו מודים לה' בפסח). בפורים, הרע בעצמו התגלה כטוב גמור. לא נשאר שום רע כי התברר שמעיקרא כל כולו היה טוב גמור.

לדוגמא, העץ שהוכן למרדכי, התברר שהוא הוכן להמן. הגזרה על היהודים, התברר שהיא גזרה על השמדת אויבי היהודים (בפרט צרי יהודה שהצרו את צעדי בניית הבית השני. בני המן הם הם צרי יהודה כמו שמובא ברש"י (אסתר ט, י)). בסיפור המגילה אין שום דבר רע, כלומר לא יצא אל הפועל שום רע. בעצם, במגילה מעולם לא היה רע כלל.

דבר זה מביא אותנו אל עקרון כללי בנוגע לטיפול ברע. יש שני דרכים: יציאה והיפוך.

ביאור הדברים הוא, שכאשר פוגשות את האדם צרות ודאגות או מפחי נפש ותסכולים, האם אומרים לו: "תסתכל בעומק ותראה שהכל טוב" ?! ודאי שלא כי הוא לא בשלב הזה. אמירה מעין זו היא התעלמות מהמצב הנגלה, מהמורגש בחוש. את המוחש אין להכחיש. מה שכן נאמר לו הוא: תראה שלא הכל רע. בכל מצב רע יש קצת טוב. תחפש נקודות טובות כדברי רבי נחמן (תורה רפ"ב המפורסמת). במילים שלנו: לך תבקר את הילדים שלך, או צא לטיול ותתאוורר, תראה שלא הכל גרוע.

אלא שהרבה נשארים בשלב הזה. רבי נחמן למשל, ממשיך שם ואומר, תתבונן בזה שיש עוד טוב ועוד טוב, עד שתראה שכל הרע הוא טוב. עד כדי כך, תתבונן ותראה שגם הרע שמחוץ לעולמך הפרטי ולענייניך האישיים, גם הוא כולו טוב, "ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו".

זה עניינו של פורים. כל הרע מתגלה כטוב מעיקרא. כל הצרות מעולם לא היו צרות וכל עניינן הוא להיטיב לאדם (למשל לחסוך ממך צרות יותר גדולות, או להכשיר אותך לטוב יותר גדול).

נס פורים הוא שונה מהותית מכל הניסים שקדמו לו. הוא גרם שינוי מהותי, מהפכני, בתפיסה מהו רע. פורים מחדש שאין רע אמיתי כלל. לכן פורים לא יבטל אף בהאיר אור של העתיד לבוא. אור זה של פורים הוא מעל גדרי עולם הזה, הוא ממש אור של עולם האמת, עולם הבא.

(נכתב ונשלח ע"י אריאל פנדל. סיכום מתוך שיעור של הרב שאול יורוביץ שליט"א (גדרה אדר תשע"ח))


[2]  וכן כתב הרמב"ם (רמב"ם הלכות מגילה פ"ב, הלכה יח) כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר, והרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה, וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם. ואף על פי שכל זכרון הצרות יבטל, שנאמר: כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני, ימי הפורים לא יבטלו, שנאמר: וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם.

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מגילת הסתם
  • "מצא אישה מצא טוב" או "מוצא אני מר ממות את האישה"
  • גילוי ההסתר של מגילת אסתר
  • לך כנוס... וצומו עלי
  • חג ומשקה
  • לצאת מהספק של עמלק בחיינו
  • מחצית השקל
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.