מתורתו של סבא ז"ל – הרב יוסף יהודה ארנקרנץ

הדפסה הדפסה

ליקט: אריאל פנדל

אהבה לה' ותפקידה של המזוזה

אמרתי לסבא: אני מתפעל מזה שכשאתה מדבר על אמונה בה', אינך אומר 'אמונה בה" או 'ידיעת ה", אלא 'אהבה לה"!

השיב סבא בהתרגשות: בודאי! בלי אהבה אין משמעות למה שאני עושה. מדוע שאדם יעשה את מה שאביו מבקש ממנו, אם לא בגלל שהוא אוהבו. מה כתוב במזוזה שאנו פוגשים בכל כניסה ויציאה? "ואהבת את ה'"[1].

האהבה לה' מחייבת ממילא אהבה לבריות. המזוזה מזכירה לנו לאהוב את האנשים שאנו חיים איתם ובאים איתם במגע. לא רק ביציאתו מביתו- אהבהלאנשים בעולם, אלא גם בכניסתו- אהבה לאשתו ולבניו.

ילדים, גם אותם צריכים לאהוב, לכבד, להתייחס כבני אדם לכלדבר ולתת להם מקום (ולא להמעיט בחשיבותם מפני שהם ילדים).   

אהבה לה' מתוך חשיבה

לא רק מתוך מחשבות רוחניות ולימוד תורה, אלא מתוך התבוננות בעולם, בבריותיו של ה' וכן בגוף שלנו. הגוף שלנו הוא מופלא מאוד מאוד. עד כדי כך שכל החוקרים אינם יכולים אפילו לחלום לייצרדבר כ"כ מורכב בעל חלקים רבים ושונים, שכולם פועלים בהרמוניא.  


[1] פלאי פלאים! סבא ראה במזוזה לא רק את הפסוק הראשון "שמע ישראל… ה' אחד", אלא גם את ההמשך, "ואהבת…", שאפשר לומר שהוא בעצם פירוט של אותה קבלת עול מלכות שמים. אח"כ מצאתי שדבריו הם ממש כדברי הרמב"ם בסוף הלכות מזוזה (ו, יג) "וכל זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם, שמו של הקב"ה, ויזכור אהבתו"


דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה

https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.