- וורטס - https://www.vorts.co.il -

מסה ומריבה – על שום מה?

לכאורה קשה להאשים את בני ישראל על כך שהם מתלוננים בגלל שהם צמאים, למרות שהם כבר אמורים לדעת שבסוף ימצאו להם מים, בדרך כזו או אחרת.
אלא שיש לשים לב לדברים שעונה להם משה: "מה תריבון עמדי, מה תנסון את ה".
מכאן צריך לחזור מעט אחורה- להתנהלות שלהם לגבי המן; כשנאמר להם לא לאגור, כי אלוהים ידאג לספק להם בכל יום את הכמות הנחוצה להם- פקפקו ואגרו. אותו הדבר חזר על עצמו כיצאו ללקט בשבת,למרות שביום שישי קיבלו כמות כפולה ונאמרה להם מפורשות הסיבה לכך: "שבתון שבת קודש לה' מחר".
יתר על כן, הם גם נוכחו לדעת שהפעם, להבדיל מהפעם הקודמת, המן נשמר בטריותו, ובכל זאת בחרו לנסות
את אלוהים, פעם שניה!
כעת ניתן בנקל להבין למה התכוון משה כשאמר להם: "מה תנסון את ה', כמו גם מדוע הם נתקעו בלי מים, ולמה משה קרא למקום: מסה ומריבה. מסה- מס מאת ה' (כפרת עוונות) ומריבה- כי ריב לה' עם עמו.

(נשלח ע"י הלנה ברבי)