- וורטס - https://www.vorts.co.il -

"והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך"

תריד- מלשוו לרדות "ורדו בדגת הים ובעוף השמים" (בראשית א' כ"ח).

יצחק מודיע לעשו במסגרת ה"ברכה" שלו שהוא עתיד   לעבוד את אחיו ולחיות על חרבו. לא ממש מעודד. אלא שזאת כל עוד אחיו נמצא בעמדת כח. ברגע שהמצב יתהפך – כלומר עשו יהיה בעמדת כח שבה יוכל לרדות באחיו- יוכל להשתחרר מעולו. ברור שרק באופן זמני. שכן ברכות השם הינן נצחיות ולכן בעקרון עשו לא אמור להגיע למצב של שליטה ביעקב- אלא אם כן – יעקב יסור מדרך השם. המשפט הזה חסר, אבל לא באמת. המציאות מספקת לו תמיכה מקיר לקיר.

אפשר לסכם ולומר שעשו נבחר להיות מעין שוט לישראל, להבטיח שיבצעו את התפקיד שנועד להם: להיות אור לגויים.

(נשלח ע"י הלנה ברבי, תל-אביב)