"ותצפנהו שלשה ירחים"

הדפסה הדפסה

איתא במדרש "מפני מה נכשלו המרגלים בחטא המרגלים? מכיוון שהימים ימי ביכורי ענבם וזהו שכתוב: 'ותצפנהו שלושה ירחים'"
נשאלת השאלה הגדולה מה הקשר.

עונים המפרשים על המדרש: ביכורי ענבם – קח אות אחת קודם (ביכורים- מוקדם) למילה ענבם (חסר יו"ד),לדוגמא: ס' במקום ע' (שס' אות אחת קודם לע' של ענבם)
מ' במקום נ' וכן הלאה, יצא לכם שמו הידוע של ס"מ ר"ל.
ישנם שלושה חודשים שהס"מ מקטרג ביותר והם תמוז אב וטבת, (ידוע הקשר של חודשים אלו לחורבן הבית ועוד פורענויות ר"ל). וזהו שאמר המדרש שהמרגלים נכשלו בחטא המרגלים מכיוון שהיו אלו ימים שהס"מ מקטרג, שהרי ידוע שנשלחו בכ"ט סיוון וחזרו בט' באב.
ומסיים המדרש: "וזהו שכתוב ותצפנהו שלושה ירחים" ששלושה חודשים (טבת תמוז ואב) הייתה צריכה לשומרו ביותר ממפני הקטרוג.

(מובא באחד הפירושים בס' מדרש פליאה,נשלח ע"י משה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • נשיאה בעול
  • "כי א-לוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה"
  • "הבה נתחכמה לו" – מתחכום יתר לכישלון
  • מרגלים יוצרי משבר - כן, אבל...
  • "מבחן המעשה"
  • "ואומר לך בדמייך חיי"
  • על מצוות חלה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.