מכת הצפרדע ומידת הכעס

הדפסה הדפסה

ויט אהרן את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים : (שמות, ח', ב')

רש"י: ותעל הצפרדע – צפרדע אחת היתה והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים זהו מדרשו. ופשוטו יש לומר שרוץ הצפרדעים קורא לשון יחידות…

מובא ברש"י: צפרדע יחידה
עלתה מהיאור, לבדה, בודדה,
אבל בעזרת מכות המצרים
נוספו לאחת במהרה חברים,
כי ככל שמכות בה הורבצו,
נחילי צפרדעים ממנה פרצו,
וככל שהיכו המצרים בה במרץ,
הותזו הנחילים ומילאו את הארץ.

ה"סטייפלער" לומד ממכת הצפרדע
כמה הכעס מזיק ופוגע.

אחרי שהיכו בצפרדע מצריים
וראו איך היא מתרבה שבעתיים,
ההיגיון אומר שדבר זה מזיק
ואת המכות צריך להפסיק.
אלא שהכעס אומר: אדרבה,
הכית צפרדע והיא מתרבה?
אז אם זה יצור כה מטריד ומרגיז,
שככל שמכים, נחילים הוא מתיז,
הרי שצריך בו להתנקם
להכות ולהרביץ בלא לרחם,
ולכן המצרי מוסיף עוד מכה,
ומכל צפרדע יוצאת להקה…
כך המצרים על ידי זעמם
הביאו מכת צפרדעים על עצמם.

מכאן נלמד נא, שכל הכועס
במו ידיו את חייו הוא הורס,
מאבד במהרה ההיגיון הפשוט
ונוהג ברוב סכלות וטיפשות.
אאחל שנלמד לשלוט ברגשות
ולא ניתן להם בנו לשלוט.

(נשלח ע"י עידו, עפ"י ר' יעקב ישראל קניבסקי בספרו "ברכת פרץ")
(אפשר לעיין בשיחה המלאה של הרב גוסטבו סורסקי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • למען תספר באזני בנך
  • מכת צפרדע
  • ברית המילה וברית בין-הבתרים
  • הירא את דבר ה'
  • "בעבור זאת העמדתיך"
  • "וידבר ד' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים " (ו, יג)
  • "למה זה תשאל לשמי"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.