פחדו של יעקב

כאשר מגלה יעקב שעשו הולך לקראתו, אומר הכתוב "ויירא יעקב מאד ויצר לו". רבים שואלים מדוע פחד יעקב? והלא הקב"ה אמר לו בפירוש "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך", אז מדוע פקפק יעקב ופחד מפני עשו? היתכן שהקב"ה יחזור בו?

פירושים שונים ניתנו, חלקם אמרו שלמעשה לא באמת פחד יעקב, אבל בגלל רק עשה פעולות של השתדלות והצלה, כאשר התקין את עצמו לתפילה למלחמה ולדורון, זה נראה כאילו פחד. ועם זאת רואים הרי שבתפילה עצמה אומר יעקב "כי ירא אנכי אותו", וזה נראה כאילו הוא מתפלל בגלל שהוא מפחד.
דעה אחרת אומרת שהוא חשש שחטא, והבטחות הקב"ה היו על תנאי, אלא שאם אכן חטא, מדוע לא הזכיר את החטא בתפילתו וביקש מחילה אלא אמר "ואתה אמרת היטב איטיב עמך"?

אלא שאומר על זה האברבנל:
פחדו של יעקב לא היה קשור לחולשה באמונה או בחוסר בטחון בקב"ה. זהו פחדו של הגיבור האמיתי, שמתי שנכנס למלחמה, בהכרח, גם אם הוא יודע שלא ימות, הוא מרגיש בסכנה ומרגיש בפחד. זהו הפחד הטבעי,  הנורמלי, האנושי, שעליו מתגברים בעזרת האמונה. מי שנלחם ללא שום תחושת פחד – איננו גיבור, כמו שמי שנותן צדקה רק בגלל שהכסף לא חשוב בעיניו כלל- איננו נדיב.
אילו יעקב לא היה מרגיש שום פחד בסיסי, ראשוני, אם כך בהליכתו אל עשו לא היתה שום הליכה שמתוך אמונה. אלא שיעקב התגבר על פחדו האינסטינקטיבי מתוך שכלו ובאמונתו החזקה.

פעמים רבות אנחנו מאשימים את עצמנו ומצפים לא לרצות בכלל ברע, לא לפחד כלל או לא להמשך לפיתויים, אבל האמת היא שכך אנו בנויים, ודווקא הכוח שלנו להתגבר על הפחד, התאווה או הרצון הרע הוא מה שחשוב. "אל תאמר 'אי אפשי בבשר חזיר', אלא אפשי ואפשי, אך מה אעשה והקב"ה אסר על כך?"
אל תאמר אין בי שום פחד. זוהי האנושיות. יש בי פחד, ואשרי שהקב"ה שומר עלי ולכן אני יכול להתגבר על הפחד.

(על פי אברבנאל על התורה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • שלמותו של יעקב
  • "באנו אל אחיך אל עשיו" – על קרבה מסוכנת
  • "כי חנני אלוהים"
  • "אני א-ל שד-י"-הצגת ה' את עצמו
  • קטנתי מכל החסדים
  • וירא ה' כי שנואה לאה
  • עקביות
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.