הקשר בין חטא אדם הראשון ודור המבול

הדפסה הדפסה

איתא בספרים שכשבא הנחש להחטיא את חוה עמד לימינו השטן, הלא הוא הס"מ.
ידוע שיש בלשון הקודש אותיות טובות ולא טובות. במילה "נחש" האות נ' טובה (חמישים שערי בינה,  וכו') כנ"ל ש' (ש' שבתפילין, שם ש-ד-י וכו'). לעומתן ח=חטא.
גם בשמו של הס"מ זוג האותיות הראשונות לא טובות וזוג האחרונות טובות.
בפרשת נח כתיב: "כי מלאה הארץ חמ"ס" חמס הן האותיות הלא טובות שבשמותיהם של הס"מ והנחש.
(משמע שחטא אדה"ר הוליד את הפגם של דור המבול)
ואילו התיקון היה "עשה לך תיבת עצי גופר… 300 אמה (ש') אורך התיבה, 50 אמה (נ') רוחבה ושלושים אמה (ל') קומתה… ואל אמה (1=א') תכלנה מלמעלה"
מידות התיבה היו של האותיות הטובות שבשמות הס"מ והנחש.

(נשלח ע"י רפאל גנץ. מובא מפי השמועה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ וגו'..." (א, א)
  • סדנת החינוך של תיבת נח
  • אכילת בשר-תאווה במדבר
  • שימו לב אל הנשמה
  • בראשית - למען שתי ה"ראשיות"
  • "לא אוסיף"
  • על הקושי לשלוט בכעס בזמן אמת
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.