"האלף לך שלמה"

הדפסה הדפסה

דבר תורה זה נכתב בהשראתו, ולעילוי נשמתו של שלמה בן יחיא ת.נ.צ.ב.ה.

בפרשת תולדות יצחק מברך את יעקב בזה הלשון: "ויתן לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ" ונוסח הברכה מעורר פליאה, אנו יודעים שלשון "אלוקים" דין היא, וא-ד-נ-י לשון רחמים. ודוקא כשיעקב מברך, משתמש הוא לכאורה בכינוי הלא נכון, דוקא מידת הדין היא זו שתתן לנו כזה שפע? לא היה יותר הגיוני לכתוב "ויתן לך ה' מטל השמים.."? ואם אצל יעקב הנתינה היא במידת הדין, לבטח ברכותיו של עשיו ישולב בהם מידת דין. אך לא כן הדבר: "הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל" נאמר בברכות הנאמרות לעשיו, נתינה בלתי מותנת..

אנו חושבים שמי שניתן לו שפע בלי גבול, הוא הצדיק והישר. ומי שלעיתים ניתן לו, ולעיתים פחות, הוא ירוד בדרגתו ולכן לא זוכה לשפע תמידי. אך מבאר רש"י שלא כן הדבר, אלא: "ישראל שהוא בעל אמונה ומצדיק עליו את הדין, לא יקרא עליך תגר – אבל הנכרי מחוסר אמנה, בין ראוי לו, בין שאינו ראוי, תן לו, כדי שלא יקרא עליך תגר" דוקא הנתינה המוגבלת, הנתינה מתוך דין מדוקדק, מנת דם הנותנת חיים, אך גם אוספת אותם. חלקי גוף הנלקחים, אך נותנים חיים בחסרונם, יכולים להמסר לבעל אמונה שמצדיק עליו את הדין. לאדם שלא משנה מה יעבור עליו לא יקרא תגר על ה', לא יתלונן, לא יבקש הנחות, ישמח בחלקו, ישמח את סביבתו, הוא הראוי לנתינה המדוקדקת על פי מידת הדין. ולקבל את שאר שכרו בעולם שכולו טוב, בעולם שכולו ארוך. אך מי שאינו ראוי כך, מי שיתלונן כשיקחו ממנו, הקב"ה נותן לו בשפע, תמיד, בלי התניה, אין ראוי הוא לאותו יחס אישי ומדוייק.
כזה היית ר' שלמה, צדיק ובעל אמונה, ידעת, כי כל מה שאין לך.. מוכיח על מה שיש לך. רואה אני אותך בעיני רוחי, מצטרף לתפילתו של שלמה המלך, כשסיים לבנות, לצייר, ולכייר את בית המקדש, שאליו כל כך כספת, "ופורש הוא כפיו אל השמים" ונושא את תפילתו (מלכים ח' כ"ב): "ה' אלוקי ישראל אין כמוך.. שומר הברית והחסד לעבדיך", אך לא כל עבד זוכה, אלא דוקא "ההולכים לפניך בכל לבם! – להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ויום.. ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אליך אל המקום הזה.. ואתה תשמע.. ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב בני האדם -" ודוקא לנו הקרובים אליך תתן רק כפי אשר עם לבבנו, ולא יותר, גם אם זה כואב. אך לזרים.. "ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי" ומסיים שלמה את תפילתו.. "ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני ה', קרובים אל ה' אלוקינו יומם ולילה.." דינך המתוח עלינו, מעידים על קרבתך הגדולה אלינו..

אתגעגע אליך ר' שלמה, תחסר לי, אישיותך האצילית תלווה אותי, ותגמד כל קושי. אשריך, ואשרי רעיתך, וילדיך.. ובטוחני שיושב במרומים מעיד עליך, את דברי נבואתו למלאכי, בהפטרת השבוע, על שבטך שבט לוי: "תורת אמת היתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי.."

(הרב אברהם רינת)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • עשו לא היה רשע מבטן
  • עטרת זקנים בני בנים, ותפארת בנים אבותם
  • "איש יודע ציד איש שדה"
  • "אברהם הוליד את יצחק" – על בחירה חופשית וכחה של ליצנות
  • שני חידושים אישיים על פרשת "תולדות"
  • אלה תולדות יעקב
  • אהבה במקום קנאה (לפרשת תולדות ולהפטרת שבת ערב ראש חדש)
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.