ברית מילה – סור מרע וגם עשה טוב

ברשותכם אדבר על משמעות ברית המילה, יחד עם חג מתן תורה הממשמש ובא.
הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, כי מצווה שהייתה בידינו לפני מתן תורה ונאמרה שוב בקבלת התורה, הינה מצווה לבני ישראל ולבני נוח, ואילו כל מצווה שלא נשנתה בהר סיני מצווים בה עם ישראל בלבד.
על זה שואלת הגמרא: והרי מצוות ברית מילה, מצאנו שנאמרה באברהם אבינו, לפני מתן תורה, ואף אחרי, בפרשת תזריע אותה קראנו לפני שלושה שבועות. מפה ניתן לראות כי בעצם בני נח מצווים אף הם בברית המילה.
עונה הגמרא: באברהם נאמר "ואתה את בריתי תשמור", אתה וזרעך בלבד. אך האם גם זרע ישמעאל, בנו של אברהם יחויב בברית המילה? כשאומר הקב"ה לאברהם לשלח את הגר הוא מבטיח לו כי "ביצחק יקרא לך זרע". ושוב נשאלת אותה קושייה: האם גם עשו וזרעו יהיו חייבים בברית המילה? עונה הגמרא: ביצחק ייקרא, ביצחק ובזרעו בלבד.

בסוף פרשת חיי שרה, מסופר כי אברהם לקח אישה בשם קטורה. ולמדו המפרשים על הפסוק "וערל בשר אשר לא ימול בשר ערלתו, את בריתי הפר, ונכרתה הנפש ההיא" כי הוא בא לרבות את בניהם של אותה אישה בשם קטורה, שאף הם חייבים בברית מילה.
הרמב"ם פוסק להלכה כי בני קטורה, בניהם של אותה אישה חייבים במילה. על כך מקשה רבי אריה לייב גינצבורג, בעל השאגת אריה, כי לא ייתכן שבני קטורה יהיו חייבים בברית מילה באופן גורף ובעצם, יותר מאשר בני יצחק, שכן אצל יצחק רק חצי מזרעו, בני יעקב חייב בברית מילה.

לשם כך נחלק את ברית המילה לשני חלקים:
– החלק הראשון הינו שלב המילה – שבו מתבצע חיתוך העורלה, זהו השלב הראשון והמרכזי בברית המילה.
– החלק השני הינו הפריעה – בו מתבצעת חשיפת העטרה על ידי הפרדתה מהקרום הרך הנותר תחת עור העורלה.
כאן מתחבר עניין מתן תורה וחג השבועות, אליו נגיע בעוד יומיים בע"ה. התנהגות האדם בעולמו מתחלקת אף היא לשני חלקים: הראשון הינו החלק הבסיסי יותר בהתנהגות האדם בעולם, חלק ה"סור מרע". חלק זה משול לשלב המילה שאף הוא השלב הבסיסי. ואילו החלק השני, "עשה טוב" הינו החלק העליון יותר. הוא משול לשלב הפריעה. אם כן ניתן להבין כי ההבדל בין בני יצחק לבני קטורה הינו לא הבדל כמותי כי אם הבדל איכותי, שכן בני קטורה חייבים במילה, ואילו בני יצחק חייבים אף בשלב הגבוה יותר, הפריעה. התורה מצפה מאיתנו בחיים ובפרט לקראת חג מתן תורה אשר קרב ובא, לא להישאר בסור מרע, אלא להתעלות איש איש לפי מדרגתו ולהגיע לרובד העמוק והפנימי יותר, ולעשות טוב.
אני רוצה לאחל לבנינו היקר שיזכה תמיד לסור מרע ואף להתעלות ולהגיע ולעשות טוב.

(נשלח ע"י חגי מנדלוביץ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • שבועות באספקלריא של חטא העגל
  • דבר תורה זבד הבת
  • תנאי החתונה
  • ותן חלקנו בתורתך
  • סדר הנישואין ביום החופה
  • זוג בחתונה בונים בית מקדש
  • שכרה של רות
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.