הכנסת אורחים – את החזיר כי מפריס פרסה הוא…

מספרים על 2 חסידים שחיפשו רב בעל רוה"ק.
שמעו על ר' מאיר מפרמשלאן זיע"א.הגיעו לפרמשלאן והתארחו בשבת כל אחד בביתו של עשיר אחר.הראשון היה קמצן מאוד ואכל כשלעצמו בשפע, אולם לא פרס לחסיד פרוסות מהחלה ומרוב בושתו החסיד לא פרס לעצמו ונותר רעב.השני פרס פרוסות בשפע אולם הוא עצמו מיעט באכילה והחסיד השני התבייש לאכול לבדו ונותר רעב גם הוא. כך בכל סעודה עד שהגיע זמן  סעודה שלישית של הרבי והלכו לשמוע מתורתו. הרבי החל אומר "מי האברכים שבאו לראות אם יש לי רוה"ק?" נגשו אליו בבושה החסידים האלו.קרא להם הרבי: "בתורה מצינו אודות הכנסת אורחים, אך התורה לימדה אותנו גם איך מכניסים אורחים".הרבי פתח ואמר "ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, ושוסע שסע פרסה, והוא, גרה לא-ייגר; טמא הוא, לכם".רמז לאדם שמפריס פרסה (חלה) אך הוא עצמו לא אוכל (גרה לא יגר) טמא הוא,ויש בעה"ב שני שהוא כגמל, מעלה גרה (אוכל בשפע) ופרסה לא מפריס (לא פורס לאורחים) טמא גם הוא.
סימני הטהרה הם שהבהמה גם מעלת גרה וגם מפריסת פרסה וזוהי הדרך הטובה בהכנסת אורחים.

(נשלח ע"י אוהד)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • כי מפריס פרסה הוא... והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם (יא,ז)
  • שני חוטין של אש שרפום
  • ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה' (ט,ה)
  • "קחו שעיר עיזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה" (ויקרא ט' ג')
  • בין אש לשלג
  • "וידם אהרון"
  • להבדיל בין הטמא ובין הטהור
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.