מחצית השקל

הדפסה הדפסה

כתוב בגמרא ירושלמי שמחצית-השקל בא כדי לכפר על מעשה העגל שהיה במחצית היום (בושש משה לבא) וזה  מרומז במחצית השקל עצמו: שקל = שין , קוף  , למד    – (האותיות המרכיבות את המילה שקל) כל מחצית אות (אמצע האות)   = יום.    [האמצע של האות שין = י,אמצע האות קוף=ו,אמצע האות למד=מ] יוצא שמחצית השקל –   בא לכפר על מחצית-היום.

(נשלח ע"י דורון לב)
דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • רק שמחה
  • מעלתו של פורים
  • ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה
  • רעיונות לפורים (הרב יהודה עמיטל זצ"ל)
  • "מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה?"
  • פלפול יפה בענין "סעודת אחשורוש"
  • לך כנוס... וצומו עלי
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.