שם האדם והשפעתו על חייו…

הדפסה הדפסה

שינוי השמות של אברהם ושרה מלמד כי בכל אות בלשון הקודש צפון כוח רוחני ייחודי. כיצד נבחר שם נכון לילדינו?

בפרשתנו מסופר על פטירת שרה אימנו, לאחר חיים רוויי תוכן ועשייה בגמילות חסדים ובקירוב נשים רבות לאמונה בה', ולאחר שבסוף ימיה זכתה לבן בעקבות שינוי שמה, כדברי ה' לאברהם אבינו: "שרי אשתך, לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה". ובהמשך כתוב: "וברכתי אתה, וגם נתתי ממנה לך בן".

ואכן שינוי השם נמנה בתלמוד בין ארבעת הדברים שבכוחם לקרוע גזר דינו של אדם, כמבואר במסכת ראש השנה: "ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם. ואלו הן: צדקה, צעקה [תפילה מעומק הלב], שינוי השם, ושינוי מעשה [ממעשים שליליים לחיוביים כהדרכת התורה].
והדבר דורש הסבר: מדוע וכיצד ישנה השפעה כה רבה לשם האדם על גורלו לאורך כל ימי חייו?

אולם הדבר יובן על פי המבואר בספר יצירה שלכל אות מעשרים ושתיים אותיות לשון- הקודש, אינה אלא בבחינת מעטפת לכוח רוחני מסויים הטמון בה ומיוחד לה, ובו היא נבדלת במהותה מהאותיות האחרות. כל פרטי הבריאה עשויים מצורות שונות של צירופי אותיות. אותה 'הארה רוחנית' הטמונה בכל אות זורמת ופועלת בה על-פי שלושה מסלולים: אופן הגיית האות, צורת כתיבה האות, וערכה המספרי של האות.

ומעתה, כיון שבכל אות טמון כוח רוחני ייחודי, אותיות שמו של האדם משמשות כצינורות שפע רוחניים לאותו אדם, על-פי הטמון באותן אותיות. וכאשר משנים את שם האדם – לאחר התייעצות נכונה – פעמים רבות משתנה מצבו לטובה.

לפיכך, כשביקש הקדוש ברוך הוא לפקוד את שרה אמנו בפרי בטן, ציווה על אברהם להחליף את צינור השפע של האות י' שבשם "שרי", בצינור השפע של האות ה'. ומשנקראה "שרה" זכתה ללדת.
חשוב להדגיש שדווקא משום המשקל הרב שיש לשם האדם, יש להזהר מאוד משינוי שם ללא קבלת חוות דעת מתלמיד חכם אמיתי הבקי בענייני שמות. שהרי כל התערובת בשם מהווה התעסקות בצינורות השפע  הרוחניים של אותו אדם. וכשטועים, מזיקים במקום להועיל.

ומכאן נלמד עד כמה חשוב לבחור שם טוב לילד הנולד, שם שישפיע עליו לטובה כל ימי חייו. הטוב ביותר הוא להשתמש בשמותיהם של גדולי ישראל הצדיקים המוזכרים בתנ"ך. כמבואר במדרש: "רבן שמעון בן גמליאל אומר: הראשונים, על ידי שהיו משתמשים ברוח הקודש, היו מוציאין [קובעים את שם הילד] לשם המאורע.

אבל אנו, שאין אנו משתמשין ברוח הקודש, אנו מוציאין לשם אבותינו [קובעים את שם ילדינו על שם אבותינו הצדיקים. כדי שכשם ששמם סייעם להצליח בחייהם כך יועיל לילד הנולד]". ומאידך, יש להיזהר שלא לקרוא לילד על שם אדם שנפטר בגיל צעיר, ולא על שם אדם רשע, לפי שקריאת השם על שם אדם מסויים יוצרת זיקה ביניהם ומשפיעה עליו הן לטובה והן חלילה להיפך, וכפי שהרחבנו בכל זה בפרקי ספר "הצופן", בעניין השפעת השמות על אופי וגורל האדם.

שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל

(נשלח ונערך ע"י דניאל באבאייב מדברי הרב זמיר כהן שליט"א. מוקדש ב"ה לרפואת כל חולי עמו ישראל ולגאולה קרובה בקרוב)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • היאחזות בארץ
  • קניין מערת המכפלה ומשמעותו הלאומית
  • 400 שקל כסף - בין אברהם ועפרון
  • מדוע חזר אליעזר על סיפור שליחותו
  • ניחוש ומציאת בן זוג
  • חיי שרה - פיתוח אישיות ע"פ המודל הנכון בתורה
  • אמא בטסט ראשון
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.