המלחמה בעמלק

הדפסה הדפסה

כך מתארת התורה את מלחמת עמלק ברפידים בספר דברים (כ"ה):

"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים: אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא א-לוהים: והיה בהניח ה' א-לוהיך לך מכל איביך מסביב, בארץ אשר ה' א-לוהיך נתן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמים – לא תשכח!".

בשלושת הפסוקים האלה, מודגש המקום שבו נמצאים ישראל: "בדרך בצאתכם ממצרים… אשר קרך בדרך… בארץ אשר ה' אלהיך נתן לך נחלה לרשתה". מהי משמעותו של המקום במלחמת עמלק?

הפסוקים הראשונים מדגישים כי ישראל מצויים "בדרך". עם ישראל זה עתה יצא ממצרים, ולאחר האמונה הגדולה בה' מייד לאחר היציאה – "וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה ה' במצרים, וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו" – העם הולך במדבר, עוברים עליו משברים וקשיים, והוא "עייף ויגע ולא ירא א-לוהים". מצב אמוני קשה זה מכשיר את הדרך למלחמת עמלק ולזינובו בנחשלים.

ואכן, מציאותו של העם בדרך יוצרת מציאות מורכבת. מצד אחד, עצם היציאה ממצרים היא נס, ועובדה זו מקרבת את העם לקב"ה. מצד שני, הדרך מזמנת קשיים ונפילות אמוניות רבות, והקשר עם הקב"ה הולך ומתערפל. לאחר המשבר של מסה ומריבה, עמלק מנצל את ההזדמנות ופוגע בישראל. משה עולה אל ההר כשמטה הא-לוהים בידו, ומצווה על יהושע לצאת להילחם בעמלק. מטה הא-לוהים ליווה את משה מאז תחילת הנהגתו את העם, והוא מזכיר לישראל כי כל מה שעבר עליהם היה מאת ה'. לכן, "כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק". כאשר ישראל זוכרים את משמעות המטה ואת תפקידו של ה' בהתנהלותם במצרים ובמדבר- יש להם את הכוח לנצח; כאשר שוכחים ונכנעים לקשיי הדרך ולתלאותיה – הם מפסידים.

מדוע מצות מחיית עמלק חלה דווקא לאחר הכניסה לארץ ישראל? לאחר תום תלאות הדרך, עם ישראל יושב לבטח בארצו וודאי מרגיש כי הוגשמה הבטחת ה' וכי אמונתו בה' מתחזקת. לאחר הכניסה לארץ, העם יכול להתבונן על כל מה שעבר עליו ולהבין כי הארץ ניתנה לו לנחלה מאת ה', כי ה' הוא שהניח להם מכל אויביהם מסביב וכי ה' ליווה אותם בדרכם. ההגעה לארץ מאפשרת קשר טוב וקרוב עם ה' – קשר יציב שלא במהרה ינתק.

מצב אמוני גבוה ויציב זה – הוא המאפשר ניצחון על עמלק. שהרי מלחמת עמלק קשורה כל-כולה במצבו האמוני של העם, והיא אף מוגדרת כמלחמתו של ה' – "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר". כפי כוח האמונה, משתנות תוצאות המלחמה: כשהיו ישראל במצב אמוני קשה, בעודם בדרך במדבר, הצליחו לנצח את עמלק רק באופן מקומי, וספגו אבידות כבידות. כאשר יהיו ישראל בארץ, לאחר תום התהליך, כשיגלו שהכל מאת ה' – גם אמונתם תגבר, ויוכלו לנחול על עמלק ניצחון סופי ומוחלט.

(ר' עדיאל זימרן. נשלח במסגרת "יום יום" של ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • בעיות בשלום בית - ממש לא גזרה משמיים
  • לא תחסום שור בדישו
  • דבר תורה לפרשת "כי תצא"
  • "מוצא שפתיך תשמור"
  • שילוח הקן
  • מיקומה של פרשיית אשת יפת תואר
  • על היחס לסביבה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.