גבולות הארץ שבפרשת מסעי

הדפסה הדפסה

גבולות הארץ שבפרשת מסעי אינם אלא גבולות ארץ כנען, שאינה כוללת את עבר הירדן המזרחי. גבולות ארץ כנען, הנזכרת לראשונה בברית המילה, שונים מגבולות הארץ המפורטים בברית בין הבתרים – מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. ארץ כנען היא ארץ האבות המקודשת, הגרעינית, ואילו "הארץ" במובנה הרחב כוללת גם את עבר הירדן המזרחי ואת "כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו" במרחב שבין נהר מצרים, המדבר ונהר פרת. ואמנם, הבחנה זו מופיעה במפורש בפרשתנו (ל"ה, יד): "שלוש ערים תתנו בארץ כנען ושלוש ערים בעבר הירדן" – כלומר, עבר הירדן הוא חלק מן "הארץ", אך לא חלק מארץ כנען.

בספר ויקרא ובספר במדבר מדגישה התורה את ארץ כנען. כך בפרשת בהר – "לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוקים", כך בפרשת התיירים-המרגלים – "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל", וכך בפרשתנו, המפרטת את גבולות ארץ כנען. לכן, כפי האמור בספר במדבר, משה רבנו לא נכנס לארץ כנען כיוון שלא עבר את הירדן. לעומת זאת, בספר דברים (פרקים א' וי"א) הגבולות הם גבולות הארץ, ועבר הירדן הוא חלק בלתי-נפרד ממנה. בספר זה, משה רבנו נכנס לארץ ואף זכה לכבוש ולהנחיל את החלק המזרחי שלה, זה שמעבר לירדן. במובן זה, ספר דברים לא נאמר לקראת הכניסה לארץ, אלא הוא ספר התורה והארץ – ברית התורה שבארץ, מערבות מואב עד הר גריזים והר עיבל. על פרשייה זו הרחבנו בספרנו "פרקי האבות", בפרקו הראשון ("הארץ וארץ כנען בתורה").

(הרב יואל בן נון. לסדרת התקליטורים "שירת התורה", מאת הרב יואל בן-נון,. להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333. נשלח במסגרת "יום יום" של ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה

https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.