אלוהי מסכה לא תעשה לך

בפרשת "ויקהל" המלה מסך מופיעה בשלושה הקשרים שונים הקשורים למשכן: פרכת המסך, מסך הפתח לפתח המשכן, מסך שער החצר. רש"י מפרש פרכת המסך- כפרכת המחיצה.
אם נתייחס למסכה כאל מסך ולמסך כאל מחיצה, כי אז נוכל לספק לציווי "אלוהי מסכה לא תעשה לך" שלושה פירושים עכשוויים:

המסך הראשון יחול על כל מיני המסכים שמקיפים אותנו מכל עבר וחוצצים ביננו לבין החיים האמיתיים, ובראשם המחשבים והסמארטפונים. ההתמכרות למסכים הפכה זה מכבר לבעיה בסדר גודל של התמכרות לסמים (מעניין לשים לב שאותיות המילה סם מופיעות במילה מסך) על כל המשתמע מכך, כולל תופעות לוואי ותוכניות גמילה.

המסך השני יחול על כל המתווכים, החוצצים בשירות הדת כביכול, בין האדם לאלוהיו. בכלל זה, הקמעות למיניהן והעלייה לרגל לחצרות רבנים לקבלת עצות (שהיתה מאוד פופולארית עד שהתבררה כמאכזבת ובעיקר מסוכנת (ראה ערך נוחי דנקנר, הרב פינטו וצמרת המשטרה לשעבר). יותר מזה, בירושלמי (ברכות פרק ט' הלכה א) נאמר: "אם בא על אדם צרה לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל אלא לי יצווח ואני עונה לו מייד. הדא היא דכתיב (יואל ג') כל אשר קרא בשם ה' ימלט".

המסך השלישי יחול על אלה שמציבים מסך בינם לבין האמת. אלה שלא מעוניינים לחפש את אלוהים ולא כל שכן למצוא אותו, כי אז הדבר יחייב אותם גם לקיים את מצוותיו. משל לגבר שיודע שאשתו בוגדת אולם אינו מעוניין להתגרש ממנה ולכן מעדיף לעצום עיניים, כדי שלא יאלץ להתמודד עם ההשלכות שעלולות לנבוע מחשיפת האמת.


(פורש ונשלח ע"י הלנה ברבי, תל-אביב)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מעורבות ישראל במשכן
  • ל"ט אבות מלאכה - מניין?
  • ששת ימים תעשה מלאכה
  • החמה והלבנה ומניין הזמן (ד"ת לפרשת החודש)
  • "ולהורות נתן בלבו" (לה, לד)
  • דירשו את ה' וחיו
  • המבוא לתיאור עשיית המשכן: שני "עמודי התשתית" למלאכת המשכן
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.