בין צדיק לרשע – תהילים א'

הדפסה הדפסה

בתורה ובנביאים, מקובל שהצדיקים זוכים להתגלות ישירה מה' וכל חייהם מתוארים לאור חוויה זו. כמעט שאין סיפורים בהם האדם חש מרוחק מהאלוקים, ובכל זאת מתמודד עם קשייו וממשיך בדרך הטוב. ספר תהילים הוא אחד הספרים בהם ניתן לראות התמודדות כנה של האדם המאמין לנוכח מציאות של ריחוק מה'.

* * *
מהו ההבדל בין צדיק לרשע? המזמור הראשון בתהילים מתאר הבדל זה בשונה מהמקובל, כהבדל על ציר הזמן. הרשע מתואר כמי שחי את הרגע ואינו נאחז באף יתד הנעוצה מעל ציר הזמן. כל תאוריו של הרשע בפרק הם פעלים: "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב". לעומתו, הצדיק מתואר כמי שכל חייו מונהגים לאור העתיד. פעולותיו מתוארות בתיאורי זמן מתמשכים: "כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה".

הצדיק מתואר כעץ, ומעשיו כפירות: "והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח". תיאור זה מדגיש את העובדה שמעשי הצדיק אינם יונקים מהרגע אלא ממימד המקושר לעתיד ולנצח, כשם שגם הפרי אינו גדל בן-רגע אלא רק לאחר השקעה ועמל רב. הרשע, לעומת זאת, הוא "כמץ אשר תדפנו רוח". הרוח היא רגעית – באה וחולפת, וכך מדגיש הפרק שלרשע אין כל מימד זמן מעבר להווה.

בסיום הפרק מוזכר לפתע המשפט: "על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים". מה הקשר בין ההבדלים שתיארנו עד כה לבין משפט הצדיקים והרשעים? ייתכן שכוונת הפרק להצביע על כך שמושג המשפט והצדק שייך דווקא אצל הצדיקים. רק אדם המאמין שלמעשיו ישנה משמעות מעבר לנקודת הזמן שבה הוא פועל – רק אליו שייכת מערכת חוק ומשפט. אדם החי רק את ההווה – אינו כופף עצמו לשום דין, ועושה דין לעצמו בבחינת "אכול ושתה כי מחר נמות".

ייתכן שעניין זה רמוז בפסוק האחרון של הפרק. "כי יודע ה' דרך צדיקים" – ייתכן שהידיעה כאן אין משמעותה 'ידע' אלא 'האצלת חיים', מעין "והאדם ידע את חוה אשתו". הקב"ה מצוי ונוכח בדרכם של הצדיקים, ולכן דרכם היא בעלת מימד אין סופי. "ודרך רשעים תאבד" – לא נאמר שהקב"ה יאבד את הרשעים מן הארץ, אלא שדרכם תאבד מעצמה. שהרי זהו סופה ההכרחי של דרך הרשעים, שכל מהותה אינו אלא רגע חולף.

(ר' עדיאל זימרן. נשלח במסגרת "יום יום" של ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה

https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.