- וורטס - https://www.vorts.co.il -

גימטריה להוצאת עצמות יוסף ממצרים

כאשר יוצאים בני ישראל ממצרים מקיים משה את בקשתו של יוסף (שמות י"ג י"ט): "ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל לאמר פקד יפקד אל-הים אתכם, והעליתם את עצמתי מזה אתכם". ועל כך אומר רש"י: "והעליתם את עצמתי מזה אתכם – לאחיו השביע כן, למדנו שאף כל עצמות השבטים העלו עמהם, שנאמר: "אתכם". ואכן,
"פקד יפקד אל-הים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם" שווה 3010. שמות 11 אחיו של יוסף, שאף עצמותיהם הועלו ממצרים גם שווים 3010!.

(נשלח ע"י רפאל מגיד – לע"נ חיים אורי בן הרב לוי יצחק מגיד – אביו מורו)