זכירת מרים

הדפסה הדפסה

בסוף פרשת בהעלותך מסופר על מרים הנביאה שדיברה על משה ונענשה בצרעת. אומרים על זה בספרי שהסמיכות של הפסוקים "השמר בנגע הצרעת" ו"זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים" באים להסביר לנו שלא נענשה מרים אלא על לשון הרע ועלינו ללמוד קל וחומר ממרים שאם היא דיברה רק באחיה הקטן ממנה נענשה באופן כזה, אנחנו צריכים להזהר בדברנו על אנשים על אחת כמה וכמה.

החפץ חיים מסביר ביתר פירוט את הפסוק על זכירת מרים. ישנם כמה דברים שמוזכרים בפסוק:
"זכור את אשר עשה" – מה שעשה.
"למרים" – למי עשה.
"בדרך" – באיזה מקום עשה.
"בצאתכם ממצרים" – באיזה מקום עשה.

ונשאלת השאלה לשם מה צריך לפרט לנו את כל ארבעת הפרטים האלה בקשר לעונשה של מרים. האם זה משנה אם זה נעשה בדרך או במקום אחר? האם יש משמשעות לזה שזה קרה בצאת בני ישראל ממצרים ולא לפני כניסת לארץ?

התשובה היא שניתן להשתמש בארבעת הפרטים האלו כדי ללמוד ולזכור את החטא של לשון הרע.
נתחיל מהעובדה שהעונש הינו עונש צרעת שהינו עונש גדול וקשה, שבאופן טבעי ללא עזרת ה' לא ניתן להרפא ממנו (וזו גם הסיבה שהמצורע מביא שני ציפורים שאחת שוחטים ואחת משחררים, כדי להגיד שכמו שציפור מתה לא יכולה לחזור להיות חיה, כך גם נגעים לא יכולים לעבור באופן נורמלי), ושהלוקה בו מורחק משלושה מחנות.
ולמי זה נעשה? "למרים", שהיתה צדיקה גדולה שבזכותה עלתה לעם ישראל הבאר וגם היתה נביאה ("ותקח מרים הנביאה אחות אהרון…") שדיברה רק באחיה, שאהבה והצילה בעבר ממיתה, וגם לא גינתה אותו אלא רק השוותה אותו לשאר נביאים (על פי המדרש), ולא דיברה ברבים אלא בצנעה עם אחיה. ולמרות כל זאת לא הועילו לה כל מעשיה הטובים ונענשה על זה.
והיכן זה קרה? "בדרך", תוך כדי הדרך, ולא חיכו לה עם העונש לנקודה הבאה שבא ישראל יעצרו ויחנו, אלא מיד, והעם היה צריך לעצור ולחכות לה, כך שנתפרסמה בושתה.
ומתי זה קרה? "בצאתכם ממצרים", בתחילת השנה השניה. כאשר עדיין לא היה "תקדים" לגבי משמעותה של לשון הרע וחומרתה.היה זה בהתחלה, לפני שהיה מפורסם וידוע, ובכל זאת, העונש היה חמור. (לא כמו אצל המרגלים למשל, שהיו צריכים להזהר יותר כי כבר ראו את מה שקרה למרים לפניהם).

מכאן מגיע, אומר החפץ חיים, הקל וחומר הגדול שצריך ללמוד, לגבינו באופן אישי, על הזהירות שיש לנקוט בחטא לשון הרע, כי אם למרים עם כל זכויותיה עדיין היה צורך בעונש, אנחנו הקטנים צריכים להזהר על אחת כמה וכמה, ללמוד את הלכות לשון הרע ולהבין את משמעויותיה. 

(ע"פ ספר "שמירת הלשון")

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
 • "נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה'"
 • הנהגה קשובה לעם
 • ויעש כן אהרן
 • בהעלותך את הנרות
 • חטאם של בני ישראל
 • "לכל מקום שתלך המצוות מלווין אותך"
 • התמודדות עם טבע האדם
 • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
  רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.

  כתיבת תגובה