מדוע נחתם דינם על הגזל?

הדפסה הדפסה

"כי מלאה הארץ חמס", רש"י: "כי מלאה הארץ חמס, לא נחתם דינם אלא על הגזל".

יש מקום לשאול, מדוע דווקא על הגזל נקבע דינם של דור המבול, אמנם גזל זו עבירה חמורה, אבל הם חטאו גם בעבירות נוספות? ועוד יש לשאול כיצד רש"י יכול להוכיח שרק בגלל הגזל נחתם דינם?

משל לאדם רע שקילל והרביץ לזקן, ואף שדד אותו, ועבר במקום אדם שהיה ידוע ככעסן וכבעל מזג חם, הביט בנעשה ולא עשה דבר.לאחר מכן עבר שם איש עדין יותר, ולא היה יכול להתאפק למראה עיניו, רץ אל הזקן,חילץ אותו וטיפל בו, תוך כדי שהוא מרביץ לבן הבלייעל. שאלוהו אנשים: מדוע אדם רחמן כמוך עשה דבר כזה, אשר כל חייך נמנעת
מלעשותו, להכות איש מישראל? אמר להם: להפך, דווקא בגלל רחמי על האיש הזקן, לא יכולתי להבליג ונלחמתי להגנתו.
ע"פ משל זה ניתן להבין את מה שאמר רש"י, שלא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא על עוון גזל:

רש"י למד בפרשת השבוע הקודמת פרשת "בראשית", שכאשר הקב"ה ברא את העולם, בתחילה רצה לברוא אותו במידת הדין וראה שהעולם אינו יכול להתקיים כך, ולכן שיתף עמה גם את מידת הרחמים.
וכיצד משתתפת מידת הרחמים? על ידי כך שהיא דורשת לחון את החוטא ולהפחית את עונשו. מידת הרחמים אמנם עוזרת לעבירות מסוימות, אבל בעבירות שבין אדם לחברו,מידת הרחמים הופכת למידת הדין, שהרי כיצד לא תרחם על האדם שפוגעים בו?

במקרים אלו גם מידת הרחמים מצטרפת לצידם של הנפגעים ודורשת עונש כבד לפוגעים אף יותר ממידת הדין.
ומעתה נבין מדוע נחתם דינם של דור המבול דווקא על הגזל, כי על עוון זה גם מידת הרחמים לא יכלה לסנגר עליהם ולהצילם, והדרך היחידה לכפר על פגיעה בחבר, היא לבקש ממנו סליחה ולפייסו.

(נשלח ע"י דורון ברקוביץ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "אדם לעמל יולד"
  • הקשר בין חטא אדם הראשון ודור המבול
  • נדידת היבשות
  • חטא הארץ במבול
  • על אבר מן החי ועל אבר מן נח
  • על הכפילות שבסיפור המבול
  • "ונעשה לנו שם" – היחס בין היחיד לכלל
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.