"פחדו בציון חטאים"

משה רבינו, בשיחה המכריעה ביותר לעם ישראל, מדריך אותם לקראת הכניסה לארץ. ההנחיה המרכזית שלו היא: "עלה רש כאשר דבר ה' א-לוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת" (א', כא). הלא זה היה עיקרו של החטא שהרחיק אותנו מרחק של 38 שנה מן הארץ, והרג את כל הדור: "אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו לאמור – עם גדול ורם ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם". וכבר אז משה התריע על כך: "ואומר אלכם – לא תערצון ולא תיראון מהם…".

אמנם פחד זה מבוסס על יסוד אמיתי, שהרי מי שעומד מולנו הם ענקים גדולים ומפחידים שהפילו את חתתם על כל העמים באזור, אולם משה מחזק אותנו – מי שבאמת צריך לפחד זה הם: "היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים, אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך" (ב', כה), והסיבה פשוטה: "לא תיראום, כי ה' א-לוהיכם הוא הנלחם לכם" (ג', כב).

האמירה המפורסמת ביותר של רבי נחמן נוגעת דווקא למערכה זו: "ודע, שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל" (ליקוטי מוהר"ן תניינא מח). ממה כן צריך לפחד? על כך נלמד בפרשה הבאה: "רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך" (ד', ט). ועוד משהו מסוכן באמת: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר ה' אליכם בחורב מתוך האש, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל…" (ד', טו).

הבעש"ט לימד אותנו בכמה מקומות שהא בהא תליא: "נמצא, מי שאינו רוצה לידבק ביראה האחד שהוא יראת ה' – אזי נופל תחת הרבה מיני יראה שבחיוב טבע בריאת העולם. מה שאין כן איש משכיל ירא את השי"ת, על ידי מין יראה אחת שורש הכל – ניצול מכל מיני יראה…" (תולדות יעקב יוסף פ' ראה, וב'מקור מים חיים' על ס' בעל שם טוב, עקב אות י"ז).

(ר' דניאל סרי-לוי. נשלח במגרת "יום יום" של ישיבת הר עציון. http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "יהושע בן נון העומד לפניך הוא יבא שמה" (א, לח)
  • "אלה הדברים"
  • אומנות התוכחה
  • כי ה' אלוקיכם הוא הנלחם לכם
  • "אלה הדברים אשר דבר משה" - המסר ואופן העברתו
  • "לא חסרת דבר"
  • חשיבות השיוויון בין בעלי הדין
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.