חשיבות הדרך

הדפסה הדפסה

פרשת מסעי מתחילה בתיאור המסעות של בני ישראל במדבר: "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן" (במדבר ל"ג, א')

השאלה העולה למקרא תיאור זה, אותה העלו כבר הראשונים על אתר, היא מדוע חשוב לנו לדעת מהו בדיוק המסלול אותו עבר עם ישראל במדבר? הראשונים מציעים פירושים שונים: להודיע חיבתן של ישראל שהלכו אחרי הקב"ה במדבר; להודיע חיבתו של הקב"ה שבמשך כל אותם ארבעים שנה הוביל את ישראל רק ב-22 מסעות; לתעד היסטורית את מסעות העם כדי למנוע הכחשה שלהם בעתיד; ועוד. הרמב"ן מעלה אפשרות ייחודית, וטוען שהכתיבה של המסעות הייתה ע"פ ה'. לדבריו, אין לנו אפשרות לדעת מדוע זה נכתב אולם עלינו לקבל זאת: "והנה מכתב המסעות מצות השם היא מן הטעמים הנזכרים או מזולתן – ענין לא נתגלה לנו סודו, כי 'על פי ה" דבק עם 'ויכתוב משה'"

בשיפולי גלימתן של הראשונים, ננסה גם אנו להעלות הסבר לצורך בתיאור המסעות.

הגמרא בבבא-מציעא עט: מלמדת, שאם אדם סחר ספינה היא נתפרקה לו באמצע הדרך: אם באותו מקום בו נתפרקה הספינה יש אפשרות לשכור ספינה חדשה באותו מחיר – אין אפשרות לקונה להתרעם על המוכר ולקחת חזרה חצי מהכסף; אולם במידה ואין שם ספינה להשכרה – יש אפשרות לקונה להתרעם ולבקש מהמשכיר את שכר חצי הדרך שלא הלך בה: "השוכר את הספינה ופרקה לה בחצי הדרך – נותן לו שכרו של חצי הדרך ואין לו עליו אלא תרעומת. היכי דמי? אילימא דקא משכח לאגורה – אמאי אית ליה תרעומת? ואי דלא קא משכח לאגורה – כוליה אגרה בעי שלומי?"

תוס' על אתר שואל בצדק: מה השאלה האם מותר להתרעם על המוכר כשאין ספינה אחרת? מה עזר לך המוכר אם נתן לך ספינה שנתפרקה לך באמצע שום מקום? כבר היה עדיף לך להשאר בבית!
מסיבה זו מסביר תוס', שברור שיש ספינה אחרת להשכרה באותו מקום והמשכיר יכול להגיע לייעדו, אולם אם הספינה החדשה עולה יותר, בכל זאת מותר לקונה להתרעם על המוכר.

שאלתו של תוס' מובנת: כשאתה עוסק במסחר או בנסיעה לצורך מטרה מסוימת, אין לך צורך בכל תחנות הביניים. אם נתקעת באמצע הדרך ללא אפשרות להמשיך, ברור שאתה יכול להתרעם על המוכר, למרות שהספינה הוליכה אותך את חצי הדרך.

לעומת זאת, לא כך היה במסע בני ישראל מדבר. כאשר בני ישראל נוסעים במדבר לא משנה להם רק המטרה, אלא גם הדרך. ההליכה בציוויו של הקב"ה ובליווי עמוד אש וענן היא מטרה בפני עצמה, בעלת חשיבות עצמית. אילו היה מדובר בנסיעה לא"י לצורך עסקים, אזי לא הייתה משמעות למי שנתקע ברימון פרץ והיה עדיף לו כבר להשאר במצרים; אולם כאשר הנסיעה היא "על פי ה'", עדיף לאדם לנסוע ולהגיע עד לרימון פרץ. הנסיעה עצמה, כל רגע ורגע ממנה, משמעותי ותורם.

דבר זה אנו יכולים לראות גם בפסח, כאשר אנו שרים "דיינו". נכון שאנו רוצים לבנות את בית המקדש, אולם גם אילו הלכנו במדבר 40 שנה ולבסוף לא נכנסנו לארץ – דיינו. הדרך חשובה ומשמעותית, והחשיבותה לא נובעת רק בגלל המטרה אליה אנו שואפים להגיע לבסוף. מסיבה זו, יש להזכיר את כל מסעות בני ישראל: לכל אחד מהם יש משמעות וחשיבות וכל אחד מהם תורם להולכים ומוסיף להם.

כך בהליכה במדבר, וכך גם בישיבה. המטרה של הישיבה היא אמנם לחנך את התלמידים לחיים של תורה, אולם חשיבותה של הישיבה לא נובעת רק בגלל המטרה. חשיבותה לא מתבטאת רק ב"מה התלמיד יעשה לאחר שהוא יעזוב את הישיבה" – החשיבות היא בכל רגע ורגע שהוא נמצא ולומד; כל רגע ורגע תורם ללומד לא רק בגלל השפעתו על העתיד, אלא גם בגלל השפעתו בהווה!

עיקרון זה מתבטא גם בחיים עצמם: מצד אחד החיים הם "פרוזדור לטרקלין", אולם מצד שני "טובה שעה אחת של תורה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא". נכון שהמטרה היא להגיע לגן עדן ולחיות חיי עולם הבא שלמים, אולם האם מי שלא הגיע לכך לא השיג כלום? חלילה!! יש חשיבות לכל מעשה ומעשה אפילו ללא ההגעה למטרה!

נדמה, שבתפילה שאנו אומרים כל יום – "שלא ניגע לריק" – אנו מכוונים לנקודה זו: אנו מבקשים מהקב"ה, שהמעשים שאנו עושים לא יתגלו בסופו של דבר בתור ריקים, אפילו אם לא נגיע למטרה שאליה אנו שואפים.
עלינו לדעת, שבחיים לא חשובה רק המטרה. יש לשלול הסתכלות פרגמטית כזו על המציאות. כפי שראינו, יש חשיבות גדולה גם לדרך אל המטרה, ולכלים שבעזרתם התקדמת. כך במדבר, כך בישיבה וכך בחיים היהודיים כולם.

(הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל. השיחה נאמרה בפרשת מסעי תשס"ב ולא עברה את ביקורת הרב. נשלח ע"י ישיבת הר עציון. (כל הזכויות שמורות לישיבה) עורך: שאול ברט http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • תכלית ותהליך
  • "לכל מקום יש שם"
  • העוצמה שב'דרך' אל המטרה
  • בְּעַרְבֹת מוֹאָב עַל יַרְדֵּן יְרֵחוֹ: חתימתו של ספר במדבר
  • "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"
  • הרגישות לחיי אדם
  • "עד מות הכהן הגדול" - האם ניתן לעשות רע בטעות?
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.