ספירת העומר: "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק"

הדפסה הדפסה

"וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה: עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, והקרבתם מנחה חדשה לה'".

"דע, שכל מה שהעולם מדברים בספירה בכל ימי הספירה – הם מדברים רק מהספירה של אותו היום, ומי שהוא מבין – יוכל לשמוע ולידע זאת. אם יטה אזנו היטב לסיפורי דבריהם, ישמע שהם מדברים רק מהספירה של אותו היום" (ליקוטי מוהר"ן קפב).

הראי"ה קוק, בחיבורו "ראש מילין", נותן טעמים מופלאים לכל אחד מטעמי המקרא (בנוסף לאותיות ולתנועות). בביאור הטעם "דרגא" כותב הרב: "יש אשר שפעת החיים זולפת ובאה בשפעה פתאומית… שבפעם אחת מרימה אותו ממעמקי תחתיות למרומי שחקים, מחיי חולי חולין – לחיי חיים של קודש קדשים. ולעומת זה, יש אשר השלבים של העליות הנם תכופים, מוכנים להיות נצעדים, והרום אינו בא בשפעה פתאומית, כי אם הדרגה מבונה היא, והעולה דורך על במותיו קמעא קמעא, הולך וצועד, הולך ועולה".

לכאורה, הדרגה הראשונה גבוהה יותר ויעילה יותר, אולם יש יתרון מיוחד לימי ספירת העומר, על פי הסברו של הרב למעלת ה"דרגא" ולסגולתם של ימי הספירה: "…מפני שהעליה הדרגאית היא עליה תדירית – היא אינה צריכה לחכוי של שעת כושר ועת רצון מיוחד.הפתחים לפני עליה זו, הדרגאית – תמיד פתוחים הם, והאדם בחופשתו וחפצו הבלתי משועבד דורך ועולה צועד ומתעלה. גם במעמקי הנשמה בפנימיותה הולכת היא המידה הדרגאית ומתבלטת… והנועם הא-לוהי שופך עליה את המון חינו" (ראש מילין, עמ' לד)

מי שמקשיב היטב לרמזים של ה' יתברך, יכול להבין אפילו משיחותיהם של האנשים ברחוב מה אפשר לפעול בכל יום כדי להתקדם. כל השערים פתוחים! אפשר לצאת ממ"ט שערי הטומאה, ולהיכנס בחמישים שערי הקדושה, שער אחר שער, בלי עיכובים ובלי מכשולים. ולבסוף – להביא מנחה חדשה לה', להתחדש בעבודתנו, ולהגיע למתן תורה בלב חדש וחופשי.

(ר' דניאל סרי-לוי. נשלח במסגרת "יוםיום" של ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • אלה מועדי ה' מקראי קודש
  • מדוע ספירת העומר היא "לכם"?
  • הכהונה והאחריות הלאומית
  • אמור ואמרת
  • מי ששכח לספור ספירת העומר
  • כפל המשמעות של הרגלים
  • קריאת מסכת אבות בספירת העומר
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.