מדוע נקראים נשיאי ישראל "ראשי מטות"?

הדפסה הדפסה

"וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר אשר צוה השם"

נשיאי ישראל נקראים "ראשי מטות" בלשון התורה. מדוע? מה הטעם לקריאת שמותם של נשיאי ישראל בלשון "מטות"?
אולם, מטה הוא כמו מקל. אחד מהשימושים של המקל הוא להולכת האדם.
אדם שהוא עיוור, אחת מהפתרונות העוזרות לו להתגבר על העיוורון בהליכה זה בעזרת מקל. האדם מסיט את המקל קדימה ומתקדם צעד אחרי צעד בעקבות המקל.
כך גם פה, בפרשת מטות, נשיאי ישראל הם אלו המתווים לנו את הדרך ולאורם אנו הולכים. כל מה שהם אומרים מבחינתנו- קדוש. הם ה"מקל" שלנו. צריכים אנו לשמוע בקולם ולציית לדבריהם. אם הנשיא אינו עושה את דבר השם ואינו מתנהג  ע"פ התורה, אזי אי אפשר להתפלא מדוע גם העם אינם הולכים בדרך הישר.
הנביא מספר על ירבעם בן נבט שהקב"ה בחר בו למלך על ישראל, ובהמשך חייו סטה מדרך הישר והשם הענישו על כך. מדוע? משום שהוא המנהיג של ישראל. הוא יהיה אחראי על החטאים של עם ישראל. כמו שמצינו בחז"ל שצדיק נתפס על החטאים של הדור.
יהי רצון שנזכה להידבק בצדיקי האמת, ללכת בדרכם ולהיות במחיצתם, אכי"ר.
(נשלח על ידי צוריאל שנברגר)
דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "כל חלוץ...לפני ה' " – על חלוציות מאחדת
  • "ויקצף משה על פקודי החיל" - בין פקודה לביצוע
  • "איש כי ידר נדר לד' או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה" (ל, ג)
  • בני גד וראובן
  • שבטי עבר הירדן
  • עבודת השם על ידי נדרים
  • מעלת הצדיקים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.