סולם יעקב והאדם הפרטי

הדפסה הדפסה

"ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו"

בן אדם צריך להיות יציב בחיי היום יום שלו כ"סולם מוצב ארצה" לא חי בדימיונות כל הגשמיות חייבת להיות מוגבלת אולם "ראשו מגיע השמימה" המח שלנו אסור לו להיות מוגבל בגשמיות אלא לפרוץ מהגשמיות לרוחניות ללא גבולות.
ומתי "מלאכי אלקים עולים ויורדים בו" כאשר בן אדם ראשו בשמים ומצליח להיות גדול בתורה אבל מאידך לא שוכח את ה"מוצב ארצה" ומעביר את התורה לאחרים ומצליח להיות כצינור של האדם הרוחני לאדם הגשמי ומקשר בין בורא עולם לאדם הפשוט רק אז "מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו" (בבן אדם) וכמו שכתוב " עשר כדי שתתעשר "בן אדם מעשר את תורתו ובורא עולם משתמש בו כצינור לשפע ומעלה אותו מעלה מעלה.

(נשלח ע"י אורן)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • אהבת יעקב ורחל
  • "לא ייעשה כן במקומנו" – על דיבור רב משמעות
  • בית הא-להים ושער השמים
  • ויאהב יעקב את רחל
  • אל מקומי ולארצי
  • גימטריאות בפרשת ויצא
  • "ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.