בלי עבר אין עתיד

מפורסם הפתגם ?עם שאינו יודע את עברו ההווה שלו דל ועתידו לוטה בערפל?.
בפרשת האזינו התורה מעלה תמיהה על התנהגותו המוסרית הירודה של עם ישראל ועל התרחקותו מהקב?ה ?הלה? תגמלו זאת עם נבל ולא חכםהלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך?. (דברים לב, ו).
שני כינוים שלילים מופנים לעם ישראל: ?עם נבל?, ?לא חכם?. מהו ההבדל בין שני הכינויים? רש?י נדרש לשאלה זו, ומסביר: ?עם נבל – ששכחו את העשוי להם  ולא חכם – להבין את הנולדות שיש בידו להיטיב ולהרע?.
?עם נבל? מתאר את הניתוק של העם מעברו; שכחו את הטוב שה? גמל איתם בעבר [שכחה מתייחסת למה שקרה בעבר]. ?ולא חכם? מתאר את הניתוק של העם מהעתיד; לא צפו נכון את תוצאות מעשיהם בעתיד. [?נולדות? ? הגדרה לדבר שעדיין אינו נמצא בהווה].
מי שחי רק את ההווה ? חי בתפיסה צרה ומצומצמת המובילה לצרות.

הכינוי לאויב בתנ?ך הינו ?צר? [אדם שגורם לאחרים צרות רבות]  ? ?איש צר ואויב המן הרע הזה? (אסתר ז, ו) ?צרי ואויבי לי המה כשלו ונפלו\? (תהלים כז, ב). בפרשת האזינו מצאנו לשון ?צר? כנגד האויב: ?לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידנו רמה ולא ה? פעל כל זאת? (לב, כז).?אם שנותי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם? (לב, מא).
רבנו בחיי לומד מהקבלה בין שני פסוקים אלו, שמי שצר על עם ישראל ונלחם בו (?צרימו?) בעצם צר ונלחם בבורא העולם (?צרי?). הפוגע בבנו של המלך פוגע במלך עצמו, שהרי רחמי האב על הבן, וכשהבן מצטער וסובל האב סובל אף הוא מכך.(?הלוא הוא אביך קנך?).
רבנו בחיי (דברים כא, כג) כותב: ?השכינה מצטערת על האדם המצטער? כעניין שכתוב (שמות ג) ?כי ידעתי את מכאוביו?, וכן (ישעיה סג) ?בכל צרתם לו צר??. המלבי?ם מפרש: ?בכל צרתם – בעת שהיו בצרה בגלות, לו צר – היה דומה להם כאב שצרת בנו צר לו כאילו היה צרה לו לעצמו?.

 בפרשת האזינו נאמר: ?זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך? (דברים לב, ז)  לצעירים ישנה גאווה וזחיחות הדעת שהם יודעים הכול, ואינם צריכים להתייעץ עם הזקנים בעלי הניסיון.
?לפני שבר ? גאון? (משלי טז, יח)  הגאווה גורמת למשבר נורא. למשל: אדם צעיר שהתמנהלמנהל במפעל הי-טק, והחליט שאין הוא מתייעץ עם המנהלים הקדומים לו, ולא עם העובדים המנוסים והותיקים בחברה. סופה של מנהיגות זו להתפורר לחלוטין. מנהיגות המתמקדת בהווה תוך התעלמות מהעבר ומהמסורת הנהוגה באותו ארגון לא תצלח לטווח הארוך, ולא תחזיק מעמד בעתיד.
המשנה באבות אומרת ?דע, מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? (אבות ג, א). הבסיס להרגשת החרדה מפני העתיד (?לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון?) מונחת בזכירת העבר (?דע מאין באת?). מסופר על אבא מסור ואכפתניק שלא הבין מדוע ילדיו אינם מכבדים אותו כראוי. הוא הלך להתייעץ עם רב בנוגע לבעיה זו. לאחר מספר שאלות התברר שאותו אבא משקיען היה רגיל לזלזל בהוריו הזקנים בפני ילדיו. הילדים קלטו מאביהם, שזקנים ומבוגרים מהווים מו?שא לצחוק ולזלזול ועל כן הפנו את הזלזול גם כלפי אביהם.
מי שאינו מכבד את דור העבר [=הוריו המבוגרים] שלא יתפלא אם דור העתיד לא יכבד אותו [=ילדיו שלו].

(נשלח ע"י אהרון שטראוס)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "כתבו לכם את השירה הזאת"
  • האזינו - תמצית התורה כולה
  • התשובה בפרשת 'האזינו'
  • שמיים וארץ
  • על התשובה–לעשרת ימי תשובה
  • שמיים וארץ
  • "כי שם ד' אקרא הבו גדל לאלקינו" (לב, ג)
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.