שמחה וראשוניות

הדפסה הדפסה

בפרשת כי תבוא, מביא הבכורים לבית המקדש מספר "ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה'…" ומיד לאחר מכן נאמר "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלה-יך ולביתך…" )דברים כו,ייא). הראשוניות מעוררת שמחה עצומה; פירות הבכורים – הנקראים כך על שם היותם גדלים ראשון, כמו בן בכור הנולד ראשון – ממלאים את הנפש שמחה, ומביא הבכורים מצטווה לשמוח בטוב שהוענק לו מאת הבורא ["ושמחת בכל הטוב" משמעו בראשית פרי האדמה].

הכוח ההפכי לשמחה ולראשוניות הינו כוח ההרגל, השגרה האפרורית מפחיתה ומדכאת את רגש השמחה. הלומד תורה במשך תקופה ממושכת אהבתו לתורה עלולה להיחלש חלילה מפאת ההרגל השוחק. כדי לשמור על עוצמת השמחה והאהבה ללימוד יש להתרענן ולהתחדש כל הזמן – לחוש בכל פעם שלימוד זה הינו "ראשוני" וממילא חווית השמחה של הראשוניות לא תתפוגג ממנו.
אלו העוסקים בניתוח תופעת השחיקה אצל אנשים עובדים טוענים, שאחד מגורמי השחיקה האפשריים הינו שעמום ושגרתיות-יתר בתפקיד בו הוא עובד.ההרגשה הפנימית המתמדת של הראשוניות תסייע
לבלימת תהליך השחיקה של העובדים.

הקשר בין שמחה לראשוניות בא לידי ביטוי במבנה השיעור של הרב. במסכת שבת ל' ישנה הדרכה, שהרב יפתח את השיעור במילתא דבדיחותא [ברעיון משמח] ולאחר מכן יתחיל את השיעור באימה ובאווירה רצינית. ורש"י שם מפרש: "לדבר הלכה – צריך לפתוח במילי דבדיחותא ברישא, ובדחי רבנן – נפתח לבם מחמת השמחה".  ראש והתחלת השיעור צריך להיות באווירה שמחה וקלילה, על מנת להגביר את המוטיבציה והרצון של התלמידים לשמוע ולקלוט את התכנים שימסרו בשיעור. היות ואחד מ-48 דרכי קניין התורה הוא שמחה – "והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, ואלו הן… בשמחה" חייב הרב לדאוג שבכיתתו תשרור אווירה מחה ושלווה שתאפשר הפנמה אמיתית ועמוקה של דברי התורה שמלמד.

בהמשך לפרשת בכורים, בפרשת כי תבוא, נאמר: "היום הזה ה' אלה-יך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך". רש"י מסיק מההדגשה "היום הזה" "בכל יום יהיו בעיניך חדשים כאילו בו ביום נצטווית עליהם". הלומד ימיין בעיניו ובמחשבתו שבכל יום מעמד הר סיני מתחדש מההתחלה. מי שלומד מסכת קידושין בפעם ה-10 צריך לגשת ללימוד מנקודת
מוצא של דף חלק, ולהתבונן על הסוגיה כמי שלומד מסכת זו בפעם הראשונה. לא להיות "משוחד" מהבנותיו הקודמות, אלא ישתדל לחשוב על הדברים מראשיתם ואז יתבררו ויתחדשו לו כיווני הסברה
מחודשים.

(נשלח ע"י אהרון שטראוס)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • תוך וקליפה
  • על היהודים והיהדות
  • ברוך אתה בעיר
  • "אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין"
  • "את ה' האמרת היום" – ההאמרה שבפעולה
  • האם ייתכן חורבן שלישי? קריאת הברכות והקללות לפי שיטת רמב"ן בפירושו לתורה
  • אבני דרך
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.