מטל השמים ומשמני הארץ

הדפסה הדפסה

בפרשת תולדות אנו מתוועדים לשני האחים עשו ויעקב השונים בתכונותיהם ובעניין מכירת הבכורה שהוא דבר תמוה הדורש הסבר ואיתו עניין הברכות שקיבלו עשו ויעקב.

כידוע יעקב ועשו היו שונים באופיים, יעקב היה "איש תם יושב אוהלים", ואילו עשו היה "איש יודע ציד איש שדה", דבר זה התבטא כבר בהיותם במעי אימם,רבקה,"ויתרוצצו הבנים בקרבה" , כשהיתה עוברת על יד בית מדרש , היה יעקב מפרכס לצאת , ואילו כאשר היתה עובר על יד בתי עבודה זרה [להבדיל] היה עשו רוצה לצאת.., והיה מלאך טופח על פיו והוא לא היה חוזר לסורו.
כאשר הם היו קטנים ,השוני ביניהם לא היה ניתן להבחנה, אך כאשר יעקב ועשו גדלו , גילו את האמת על ההבדל ביניהם.
את ההבדל ניתן ללמוד מעניין מכירת הבכורה מעשו ליעקב במחיר של נזיד עדשים.

נשאלת השאלה, איך ניתן למכור בכורה?
היה עשו היה בכור מלידה! שהרי כשם שכהן לא יכול למכור את כהונתו כיוון שהיא בקדושת הגוף , כך גם בעניין הבכורה!
ומפרשים כי הבכורה נמכרה מעשו ליעקב בגלל ההבדל ביניהם, שכן עשו נשא אשה מבנות חת בגיל ארבעים ובכך רצה להידמות לאביו, אך למעשה הוא המשיך בדרכו הקלוקלת בכך שבנות חת היו עובדות עבודה זרה, מה שגרם להוריו למורת רוח, עד כדי כך שלפי חלק מהפירושים הם גרמו שתכהנה עיני יצחק, בגלל העבודה הזרה שהם עסקו בה, שדי בכך כדי למנוע מעשו מלקבל את הבכורה והברכות.

עשו בגלל רשעו ואופיו לא היה מיחס שום חשיבות לעניין הרוחני , אלא רק לחומרי כנאמר," איש יודע ציד" , דהיינו אדם שמרגיש שדבר אינו מגיע לו ללא מאבק אלא רק "כוחי ועוצם ידי" .
דבר זה מקביל גם לזמננו , האדם המודרני הינו ברובו "איש יודע ציד" , נאבק להיות עצמאי ולספק את צרכי עצמו כעשו לא מוסר או רחמנות , כמובן שאדם צריך לדאוג למחייתו , אך תלוי באיזו דרך זה נעשה, אם בדרך של "איש יודע ציד" כעשו או בדרך של " איש תם יושב אוהלים "כיעקב.

המילה "תם" משדרת לנו פשטות , שכן היא מוכיחה איך איש תם יכול לנהל בית וחיים ללא ערמה וגזל , שאינם קיימים אצל יעקב.
את דרכה של התורה בחיינו ניתן ללמוד גם מפרשת המן במידבר , שכן יש חוקים המגבילים את רדיפת הרווח," איש לפי אוכלו" לפי הצורך , מי שצרך יותר מהדרוש לו אז," וירם תולעים ויבאש, ".
מלמדת אותנו התורה שאל יחשוב אדם שככל שממונו גדול יותר הוא יותר בטוח או מוערך….

דבר זה ניתן ללמוד מהברכות שקיבלו יעקב ועשו , דרכו של יעקב נלמדת מהברכה "ויתן לך ה, מטל השמים ומשמני הארץ" [ בראשית כז, כח] שמסביר שכל "עושרו" הוא מידי הקב"ה , בניגוד לעשו שברכתו היתה, " הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל, ועל חרבך תחיה".
בתפיסת העולם של עשו אין את הביטחון ב ה", ואת עניין הנתינה ,כברכת יעקב "ויתן לך ה" שקיימת רק בבית יהודי הבוטח ב "ה , הולך בדרכיו ומנהל חיי קדושה וצניעות .

מכירת הבכורה התקיימה ביום פטירת אברהם אבינו , דבר שמעצים את ההבדל בין האחים, כאשר עשו בא מהשדה ומבקש מיעקב" הלעיטיני מן האדום אדום הזה כי עייף אנכי" המילה" הלעיטיני" מלמדת שאפילו שהתבשיל לא היה מוכן , הוא היה מוכן למכור בו את בכורתו ולאכלו , דבר המלמד על אורח חייו ומחשבתו , ככתוב, " ויבז עשו את הבכורה" , אמרו חזל ," משום שביזה עבודתו של מקום" שכן "אין דרך עשו להיות שם שמים שגור בפיו" , דהיינו לא האמין ב ה" ומתוך כך אין לו קשר עם סבו אברהם בניגוד ליעקב.

עשו רואה את יעקב שלמרות עבודתו הוא שלו ונינוח ומבין שלמרות כל עושרו הוא אדם ריק , אין לו עתיד, הוריו לא אוהבים את דרכו …, עשו מודה שהוא" עייף" שיש משהו באורח חייו של יעקב אחיו שגורם לו להצליח יותר ממנו.

את עניין הברכות ניתן ללמוד גם מהפס' "ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו" , פירוש המילה, "בצלם" מלמדת על הבחירה החופשית שיש לאדם , ועליו לבחור את דרכו לטוב או לרע." ויתן לך ה" מטל השמים ומשמני הארץ" –" ויתן לך ה" , לך האדם הנברא בצלם ה" ברא הקב"ה את כל טוב הארץ " משמני הארץ" , על מנת שתשכיל ותשתמש בהם לעבודת ה", לעסוק בתורה ובמצוות , ולא אחרי הבלי העולם הזה כדרכו של עשו.

הרב קוק בפירוש הרמח"ל מלמדנו לימוד גדול , ברכת יעקב היתה " ויתן לך ה," מטל השמים ומשמני הארץ" , יעקב גם בחייי השעה שלו ביקש את חיי העולם הבא , אבל לא הזניח את חיי העולם הזה, שכן תמיד קודם" מטל השמים" ורק אח"כ " משמני הארץ" , דבר זה אפשרי רק כשיש הכרה שהכל מגיע רק מהקב"ה " כי ממך הכל ומידך נתנו לך" , שעל האדם לקיים את מצוות ה" יתברך בלב שלם , אך לא להתגאות בהם ובלימוד התורה , שכן הכל בעזרת ה" יתברך.

המאמר לע"נ הנירצחים בפיגוע בבהכ"נס בהר נוף י-ם ת.נ.צ.ב.ה כה חשוון התשע"ה.
נשלח ע"י יצחק מלוך.

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ככה מכבדים הורים?
  • תתן אמת ליעקב
  • כי ציד בפיו‎
  • אלה תולדות יעקב
  • "ויבז עשו את הבכרה" – בין תמורה לייעוד
  • "תתן אמת ליעקב"
  • שני חידושים אישיים על פרשת "תולדות"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.