עזרה לזולת מבט לפרשת כי תצא

לעזור לאחר אינו עניין של זכות בלבד התלוי ברצונו, אלא חובה המוטלת על כל יהודי. הרואה שור של יהודי אחר שאינו מכירו, התורה מחייבת אותו לא להישאר אדיש להפסד רכושו של הזולת, ולהתאמץ להשיב לו את אבידתו [כמובן, בתנאי שיש באבידה סימנים מזהים].
וכך פסק הרמב"ם "הרואה אבידת ישראל ונתעלם ממנה והניחה – עובר בלא תעשה, שנאמר (דברים כב) "לא תראה את שור אחיך והתעלמת מהם", וביטל מצות עשה" (הלכות גזלה ואבדה, פרק יא).
החידוש הגדול ביותר בפסוק "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך" (דברים כב, א) נעוץ במילה "אחיך". התורה מכנה כל יהודי כ"אחיך". המוצא מחויב לראות בשור הנידח שור של "אחיך" [ולא סתם שור של מישהו זר ומרוחק], וממילא יפעל באופן מעשי לעזור ולסייע לו בהחזרת והשבת אבידתו.
המצוה המעשית להשיב אבידה נובעת מתוך ההתבוננות והיחס הנפשי כלפי הזולת – אם היחס הנפשי הוא של קרבה ואחווה "כולנו משפחה אחת" ממילא יחפוץ לקיים ברמה המעשית את הצו של "השב תשיבם".
אם אדם רוצה לחנך את עצמו / בניו / תלמידיו לקיום מצות "השב תשיבם" מוטל עליו לחזק את התודעה והתחושה הפנימית ש"כל ישראל אחים" בלב ובנפש. ישנה מצוה לעזור לאחר היות שבמהות ה"אחר" אינו אלא "אחיך" [בדרך הרמז: במילה 'אחר' מקופלת המילה 'אח' – כל 'אחר' הוא בעצם 'אח', ולכן מוטלת אחריות לעזור גם לאחר].
בהמשך הפרשה נאמר ביטוי חריף יותר "וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם" – אין התורה מנסחת את הלאו במתכונת הרגילה "לא תתעלם" כציווי על האדם אלא בניסוח ייחודי של "לא תוכל להתעלם"; כביכול אין נפשו הרגישה של היהודי מסוגלת להתעלם מתוך קרירות וחוסר אכפתיות מאבידתו של הזולת.
כשם שאח הרואה את אחיו בצרה לא יהיה מסוגל להישאר בצד אלא יפעל במלוא כוחו להציל את אחיו כך צריך להרגיש בלב כלפי כל יהודי ויהודי. האדם צריך לחנך ולעצב את אישיותו ברמה כזו שהוא כבר לא יוכל להתעלם מסבלו של האחר.
רוב חילוקי הדעות והפירודים בין אנשים נובעים מתוך יצירת קטגוריות מלאכתיות חסרות כל ביסוס – אלו שייכים לכיתה י' ואלו שייכים לכיתה יא, אלו מצביעים למועמד ימני ואלו מצביעים למועמד שמאלני, אלו משרתים בצבא ואלו אינם משרתים בצבא ועוד.
חברה שתפנים את האמת היסודית והפשוטה שכל זולת הינו "אחיך", ואין זה משנה צבע הכיפה שלו, או גילו או מעמדו הכלכלי, תזכה לחיות באחדות ובשלום אמת.

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "וְאִם אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר הַזֶּה" (כ"ב, כ) – מהו "הדבר" וכיצד נתבררה אמיתותו?
  • זכירת מרים
  • השבת אבידה – משמעות וחשיבות
  • מה הקשר בין מצות שילוח הקן למגילת אסתר?
  • לא תשוב לקחתו
  • איסור כלאים
  • על היחס לסביבה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.