תיקון הנתק

"זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק". ה'נתק' – סוג של צרעת הוא גם כן. שלא כצרעת העור, מקומו הוא בראש, באיזור השעיר של הגוף. "ואיש או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן… נתק הוא, צרעת הראש או הזקן הוא". ומהו 'נתק'? מסביר הרמב"ן:
"שהראש או הזקן בעוד שיער בהם – אינן מטמאין במראות נגעים כלל. אבל כאשר יימרט מקום בראש ויינשר השיער שבו מעיקרו – שנעשה המקום ההוא חלק מכל שיער ונולד במקום הניתוק ההוא שיער צהוב ודק – הוא הנגע הטמא. ולכך נקרא 'נתק', בעבור שניתק משם השיער…"
משמעות עמוקה יש לה לצרעת זו אשר בראש. מקום אחיזה אחד יש לה – בנתק שבין הראש, המסמל את המחשבה, ועמה את האמונה ואת החזון, לבין השיער, המבטא את המעשה (שמונה קבצים א, ריב). כל זמן שהשיער מחובר לראש, כל זמן שהמעשה מחובר לחזון גדול והחזון הגדול מתגשם במעשה ובחיי החולין – לא תוכל צרעת זו להופיע.
התיקון הנדרש לאותו 'נתק' המזעזע את אושיותיו של הבית הוא בנייתה של תודעה שלמה, על כל קומותיה, למן הרובד האמוני הגבוה ביותר, דרך עולם מלא של ערכים ותודעה מוסרית, דרך מידות טובות ומתוקנות ועד לפרטי פרטים של שיקולים מעשיים. לא ניתוק בין האמונה לבין החיים, ולא הפרדה בין תורה וחזון לבין מעשה וביצוע בחיי יומיום. התיקון לנגע הצרעת ונתק הוא התחברות

(מתוך "באהבה ובאמונה"/ הרב עזריאל אריאל)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הכל טוב
  • "אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחילה"
  • "כנגע נראה לי בבית" - על ראייה סובייקטיבית של בעל הענין
  • מסר פרשיות הטומאה
  • שתי דרכי תשובה
  • מדוע נקרא המשיח "מצורע"?
  • על צרעת הבית
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.