משנכנס אדר מרבין בשמחה

הדפסה הדפסה

אומרת הגמרא במסכת "תענית" (דף כ"ט עמ' א'): "משנכנס אדר מרבין בשמחה". והסיבה נאמרת במגילת "אסתר" (ט' כ"ב): "והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב". ובזכות מה נפך להם היגון לשמחה? בזכות מרדכי אשר הצליח לנצח את המן. ואכן: "מיגון" שווה 109. "לשמחה" שווה 383. ההפרש הוא 274. "מרדכי" שווה 274.

(בשם רפי מגיד)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • גילוי ההסתר של מגילת אסתר
  • מה הקשר בין מצות שילוח הקן למגילת אסתר?
  • על הזהירות בפורים - דעה ומסר אישי
  • חג ומשקה
  • "מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה?"
  • מחצית השקל
  • פורים ואחדות
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.