שלא לרגוז בדרך

הדפסה הדפסה

יוסף אומר לאחיו בשלחו אותם "ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך" (בראשית מ"ה\כ"ד). מסביר על זה רש"י – "אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכם הדרך".
יודע היה יוסף – מנסיונו המר, את נטייתם של אחיו להגיע לחקר האמת בכל מחיר, וחושש היה שמא בלהט הויכוח האידיאולוגי אשר ללא ספק יתפתח ביניהם בדרכם להביא את יעקב מצרימה – תתפרד שוב החבילה, ויצא שכרו של האיחוד המחודש עם האחים – בהפסדו.

 ולמה דווקא "בדרך"? כי ויכוח המתנהל ביישוב הדעת, במקום תורה ובצילו של גדול הדור – יש לו סיכוי להגיע לכלל פתרון מוסכם. אך "בדרך", באין  ספר להתבונן בו ובאין רב להיוועץ עמו – רב החשש כי כל אחד מן הצדדים ייאחז בעמדתו בלא כל נכונות לשמוע את חברו, וה"ריתחא דאורייתא" עלולה להתדרדר להתנצחות אישית…

(פנינים לשבת ע"פ אזניים לתורה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "וישב ישראל..ויאחזו בה" – בין היאחזות לתרבות
  • ירידתו הכפולה של יעקב למצרים
  • פרשת ויגש - צער השכינה וצער הבנים
  • מדוע יוסף לא יצר קשר עם אביו במשך כל השנים
  • המסרים הספרותיים ברשימת בני יעקב
  • אהבת יוסף לאחיו
  • התערות בחברה הכללית לאור פעילותו של יוסף
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.