היתכן שופר בשבת?

הדפסה הדפסה

מדוע חכמים מבטלים לכאורה מצווה מדאורייתא?

התורה אומרת שבאחד לחודש השביעי "זכרון תרועה ויום תרועה". וכאשר חל יום ראשון של ראש השנה בשבת דוחים את התקיעה למחר מדוע ומה העניין?

חז"ל בעומק תפישתם את העניין של ראש השנה החליטו למרות הציוו של יום תרועה לבטל ביום השבת את התקיעה.

מדוע? כי יש לנו להבין מה באמת קרה שם בערפל תחת ההר עת יצחק עקוד על המזבח. יצחק בהיותו כבן 37 כדברי רש"י ועוד ראשונים נוספים היה בהחלט יכול להתנגד למעשיו הבלתי נתפסים של אביו הזקן בהיותו כבן 137 ולומר לו – אי אפשי במעשה זה שלהשחט כאן כעת על המזבח. אך יצחק מחנך אותנו לשמוע לדברי חכמים למרות שניתן להתנגד ולהתווכח ולמחות על מעשה אכזרי זה לכאורה שאברהם מתכוון לבצע אך בעומקם האין סופי של הדברים בעומק הרחמים שבתוך הדין יצחק מבטל את הכל ופושט צוואר למאכלת שבידי אביו.

ובמשל אברהם הוא החכם ויצחק השומע ומבטל בעקדתו זאת את דעתו לגמרי בפניו.

ואת זה חז"ל מלמדים אותנו לשמוע בקול דבריהם ביום בו מזכירים אנו עקידת יצחק ומבטלים את התקיעה ביום השבת. כי כעת אין כבר צורך ומתוך שנאזין לדבר ה' שבתוך דברי חכמים אנו מאזנים לקול ה' וזוהי קול ה' הבוקע משופר פיהם של חכמים שהבינו לעומק עומקו של יום ראש השנה.

 

נ.ב.

מובא בחז"ל סיבה מעניינת מדוע לא תוקעים בשבת? שמא יבוא אדם אחד ויטלטל השופר לילך אצל רבו להתלמד ויעביר השופר ארבע אמות ברשות הרבים.

ואנו שואלים מה לא היה לו זמן להתלמד במהלך חודש אלול או מדוע שהרב לא יבוא אליו ללמדו או מדוע לא יניח השופר כבר מערב שבת בבית הכנסת? נמצא שהסיבה לכאורה רחוקה מן המציאות המעשית, אך כך כותבים חכמים מי ייתן ונבין לעומקם של הדברים .

במקדש כן היו תוקעים בשופר ביום השבת באחד לחודש השביעי, אך לא במדינה ובשאר מרחבי הגולבוס.

יתכן, שבעומק חכמים הוסיפו עוד יום לראש השנה גם בגלל אותם שנים ששבת הוא היום הראשון שלכל הפחות לא תעבור שנה ללא תקיעה ותרועה פיזית, אך בעומקם של דברים אין ה' זקוק לתרועה ביום השבת אלא שנכין ליבנו ואוזנינו לשמוע בקול חכמים ואם נדייק לא נצטווינו לתקוע אלא רשום "יום תרועה" יתכן שביום הזה התרועה שמסמלת רעות ואהבה היא חדוות ה' באשר ישראל שומעים לקול חכמים.

ויצחק הפושט צוואר יוכיח זאת. וכשנעקד עצמינו לעשות את דבר ה', הוא ורק הוא רצון ה'.

שנה טובה!

(נשלח ע"י ליאור זרחיה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • על התשובה–לעשרת ימי תשובה
  • ראש השנה - זמן מחיקת העוונות ל"שארית ישראל"
  • "מן המצר קראתי י-ה" – על תשובה של נורמה ותשובה של משבר
  • על סדר הסליחות
  • מתוהו הנפילות למעמקי תהומות התשובה
  • לקראת ראש השנה - תקצירון להלכות שמירת הלשון
  • ראש השנה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.