החתן והכלה – מולכים

בפרקי דרבי אליעזר סוף פרק טז למדנו: "החתן דומה למלך – מה המלך לובש בגדי כבוד, כך החתן
לובש בגדי כבוד כל שבעת ימי המשתה; מה המלך הכל מקלסין אותו, כך החתן הכל מקלסין אותו כל שבעת
ימי המשתה; מה המלך פניו מאירות כאור חמה, כך החתן פניו מאירות כאור החמה, שנאמר (תהלים
יט,ו): `והוא כחתן יצא מחפתו"`.

יוסף הצדיק מלך על מצרים, ואילו חתן רגיל על מה הוא מולך? מסתבר כי ביתו- הוא ממלכתו. ואף
מסתבר לומר כי אם פניו מאירות כאור החמה, הרי שפני הכלה כפני לבנה. וכדרך שהחמה והלבנה
שניהם נבראו להיות מושלים (בראשית א,טז), כן הם- החתן והכלה יחדיו – אמורים למלוך. כלום אפשר
להם לשני מלכים למלוך יחדיו? הן זוכרים אנו את שאירע ללבנה בעת שקטרגה בעניין זה (ראה חולין
ס,ב ורש"י לכתוב). תשובה לדבר זה עולה מקביעת התורה: "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק
באשתו והיו לבשר אחד" (בראשית ב,כד). אותם שניים אמורים להיות אחד, ואחד אכן ראוי הוא
למלוכה.

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • שבת חתן
  • דבר תורה לבר מצוה
  • יוצר האדם
  • איש את רעהו יחד יעזורו
  • קשה כקריעת ים סוף
  • ענבי הגפן
  • הקמת בנין עדי עד
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.