אומנותו של הקב"ה

מטרוניתא אחת שאלה את רבי יוסי בן חלפתא : לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו?
אמר לה : לשישה ימים.
אמרה לו: ומאותה שעה ועד עכשיו מה עושה?
אמר לה : יושב ומזווג זיווגים,בתו של פלוני לפלוני .
אמרה לו : וזוהי אומנותו? אף אני יכולה לעשות כן. כמה עבדיםוכמה שפחות יש לי, ובשעה קלה אחת אני יכולה
לזווגם.
אמר לה : אם קלה היא בעיניך , קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים-סוף.
הניחה רבי יוסי בן חלפתא והלך לו. מה עשתה? נטלה אלף עבדים ואלף שפחות , והעמידה אותם שורות שורות ואמרה: פלוני ישא פלונית ופלונית תינשא לפלוני, וזיווגה אותם בלילה אחד. למחרת באו לפניה זהראשו פצוע, זה עינו שמוטה, זה זרועו פורקה, זהרגלו שבורה. אמרה להם: מה לכם ? זה אמר איני רוצה בזו, וזו אמרה, איני רוצה בזה. מיד שלחהוהביאה לרבי יוסי בן חלפתא ואמרה לו: רבי, אמת תורתכם. נאה ומשובחת היא, כל מה שאמרת, יפה אמרת (בראשית רבה ס"ד).

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • החתן והכלה - מולכים
  • וביום השמיני ימול בשר ערלתו (שמני יב-ג)
  • הבאת נדבת המשכן ותיקון חטא העגל
  • שאלת בני מערבא–מצא או מוצא
  • יוצר האדם
  • דבר תורה לבר מצוה
  • על פדיון הבכור
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.