קידושין ומתן תורה

הדפסה הדפסה

"הרי את מקודשת לי"- מעשה הקידושין העומד במוקד החופה בא לידי ביטוי במתן תורה מיד החתן- ליד הכלה. מדגיש הכתוב "מימינו אש דת למו" (דברים ל"ג, ב'), ו"אש דת" זו עתידה להינתן לכנסת ישראל על ידי ריבון העולמים, אשר יושיט לה ביד ימינו את התורה כטבעת נישואין ויאמר לה "הרי את מקודשת לי", ומכאן המקור למסורת ישראל לפיה על החתן להושיט את הטבעת לכלה ביד ימינו. אפשר שדימוי זה הוא המקור לדרשתם המופלאה של חז"ל על הפסוק שבא בסמוך (ל"ג, ד'): "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב"- "אל תקרי מורשה אלא מאורסה" (פסחים מ"ט, ע"ב), שהרי מעמד הר סיני הוא החופה ומתן תורה הוא מעשה הקידושין, שבו הופכת הכלה, למאורסה.

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מצא ומוצא
  • מקדיש וקדושה לנישואין וחיי משפחה
  • שטר כתובה
  • הצופים והשחקנים
  • כל אדם שאין לו אשה אינו אדם
  • שבירת הכוס
  • שותפות האדם בגאולה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.