מנהיג אמיתי

פרשת שמות וכן שאר הפרשיות שלאחר מכן ,עוסקות בתחילת גלותן של עם ישראל ,עם ישראל מתוודע למהותו ויחודו וכלשון חז"ל: ישראל ככבשה אחת בין שבעים זאבים.

בפרשה זו עם ישראל מתחיל לראשונה להכיר מקרוב :שעבוד מהו ,נוכריות וזרות מהי ,אך בד בבד כדרכו של הקב"ה שמצמיח את הישועה כבר בתחילת הגלות.
התורה מתארת את לידתו של המנהיג משה רבינו מי שניצח על יציאת בני ישראל ממצרים בסופו של שיעבוד.

משה רבינו מתחילת דרכו התנהג כמנהיג ,תכף עם בגרותו הוא כבר יוצא אל העם ורואה בסבלותם אלא שכבר ביום השני הוא מוצא את עצמו מעורב בליבה של סערה ,ובמריבה לא לו ומעבר לכך הורג איש מצרי. כל מנגנוני הביטחון במצרים דולקים אחריו להענישו בציוויו של פרעה ,עד שהלה נאלץ לברוח למדין.
אלא שמשה רבינו אינו לומד את הלקח, כבר למחרת היום הוא מתערב בריב נוסף במדין. הוא מבחין שרועי מדין מתנכלים לבנות יתרו וכלשון התורה "ויקם משה ויושיען וישק את צאנם"

והדברים תמוהים האם הוא לא הספיק ללמוד לקח מהפעם הקודמת ,האם אירועי היום הקודם לא הספיקו להזכיר לו מה סופו של מי שמתערב בריב לא לו?

פתרון החידה נעוץ בהגדרתו של מנהיג .עוצמתו של מנהיג באה לידי ביטוי ברגישותו ,ביכולת לראות ולחוש את מצוקת העם ,להרגיש כאילו הוא בעצמו נפגע. ומכאן נובעת התערבותו של משה ,משה מרגיש שהוא צריך להשקות את צאנו שלו ,נעשה פה עוול .ולכך "ויקם משה ויושיען" ומיד לאחר מכן וישק את צאנם…הוא לא הולך לאחר שפותר את הבעיה ,הוא נשאר גם להשקות את הצאן.
אותו משה אשר היכה את המצרי, זה אותו משה שרעה את צאן יתרו וכשא' הגדיים ברח לשתות משה בשל רגישותו נשא אותו על כתפיו והחזירו למרעה.

בתקופה בה מנהיגים נלחמים על קולו של הבוחר ספינים ותשדירים נשמעים מבוקר ועד ערב כדאי שנלמד מפרשתנו כי מנהיג אמית אינו בהכרח מי שנלחם על כל קול אלא מי שיעשה בעבורך הכל.

(נשלח ע"י הרב אלי ויזנר)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • התרופה היחידה נגד היצר הרע
  • ידיעת ה'
  • אותות ומופתים
  • בחירתו של משה
  • יראה וראיה בפרשת שמות
  • ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל הא-להים
  • נשיאה בעול
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.