- וורטס - https://www.vorts.co.il -

בראשית – למען שתי ה"ראשיות"

רש"י על מילה "בראשית" מביא את חז"ל שאומרים שהעולם נברא למען שני דברים שנקראו "ראשית" – למען ישראל שנאמר עליהם "ראשית תבואתה" בירמיהו ולמען התורה שנאמר עליה "ראשית דרכו" במשלי.

לכאורה לא ברור למה לקחו חז"ל שתי סיבות ולא בחרו פשוט אחת מהן. (וגם למה לפי זה כתוב בראשית). אלא שאפשר לומר שזה כמו הפירוש שאומר רש"י במלחמת ארבעת המלכים את החמישה על "ברע מלך סדום" ששמו משמעותו "רע לשמיים ורע לבריות". רש"י היה צריך להגיד פעמיים שהוא היה "רע" – לשמיים ולבריות – משום "ב' רע" , כלומר, 2 "רע". באותו אופן ניתן לומר ש"בראשית" משמעותו למען ב' סיבות שנקראו "ראשית".

(על פי פירוש מהספר "אבן ברקת" על התורה)