"ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך" – כיצד נינצל מצרות

הדפסה הדפסה

כיצד נינצל מכל אלות התוכחה המפורטות בפרשתינו? – משה מזהיר את עם ישראל שבמידה ולא ישמרו לעשות את כל חוקות ה' "ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך". מהו המתכון להינצל מהקללות והצרות הקשות אותן מפרט משה רע"ה בדברי התוכחה פרשתינו?

 

בתהילים אומר דוד: "רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו ה' " [תהילים, ל"ד,כ]. מהן אותן רעות שיבואו על הצדיק? ואיך ה' יצילו מהם?

 

הרד"ק [ר' דוד קמחי] מסביר: "פעמים רבות ינסה האל את הצדיק לטובתו ולהראות צדקתו לבני אדם כי לא יטה מדרך האמת מפני הצרה ומכולם יצילנו שלא יכשל באחת מהם". רוצה לומר, ה' מציל את האדם השומר דרכו מכישלון של אי עמידה בנסיון. עצם העמדת הצדיק בניסיון היא "צרה", שאף אם היא לטובת הצדיק ולהוכחת צדקת דרכו בפני האחרים, עדיין הוא זקוק לסיוע ה' שלא להיכשל בו. וזוהי גם תפילת היהודי כל בוקר: "ואל תביאנו לידי ניסיון, ולא לידי ביזיון", שעצם כניסת האדם לניסיון עלולה להביא לביזיונו.

 

דרך נוספת לפרש פסוק זה בתהילים תוך קישורו לפרשתינו שמעתי בחינניות מדהימה מפי מורי ר' שלמה שירווי זצ"ל [ומצאתים מאוחר יותר בכסא רחמיםלספר תהילים] כך: דברי התוכחה שבפרשתנו כוללים 676 מילים, כמנין המילה רעו"ת בגימטריא. אלו אותן רעות – הקללות שפורטו בהרחבה בפרשתינו – שיכולות לבוא על היהודי שאינו מקיים את מצוות ה'. אך משה הביא גם את המתכון להינצל מהן, והזכיר בתוך דברי התוכחה 26 פעמים את שם הוי"ה שאף הוא שווה ל- 26 בגימטריא. אם עושים רצונו של ה', ניצלים מן האלות, והרמז לכך היא שמכפלת שם ה' [26] במספר הפעמים שהוא מופיע בתוכחה [26] אף הוא עולה למנין 676, כנגד 676 מילות התוכחה. כאשר ניתן מתכון בטוח להינצל מצרות כה קשות, ברי שאין להסתכן בניסיון לחרוג ממנו.

(נשלח ע"י יואב מיליס. מוקדש לע"נ הוריו זהרה ושמעון מיליס ז"ל ולע"נ אחיו צדוק בן שמעון וזהרה מיליס ז"ל)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • סוד הביכורים
  • "אשרי אדם שומע לי"
  • "את ה' האמרת היום" – ההאמרה שבפעולה
  • אבני דרך
  • מצוות ביכורים
  • "תחת אשר לא עבדת את ד' אלקיך בשמחה ובטוב לבב" (כח, מז)
  • הכרת טובה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.