- וורטס - https://www.vorts.co.il -

עשרת הרוגי מלכות ומכירת יוסף

במכירת יוסף נאמר: "ויצלהו מידם… לא נכנו נפש".

ראובן לא רצה שהוא ותשעת אחיו, יהרגו את יוסף. וב"אלה אזכרה", הפיוט על עשרת הרוגי מלכות, ביום הכיפורים נאמר על הקיסר של רומי: "אמר להם: ומי שגנב איש מאחיו של בני ישראל והתעמר בו ומכרו מה דינו? אמרו לו :התורה אמרה מות יומת. ענה ואמר להם: אם כן אתם חייבים מיתה, אמרו לו אמור למה, אמר להם על מכירת יוסף שמכרוהו אחיו, ואם הם היו בחיים הייתי דן אותם ועתה שאינם בחיים אתם תשאו עון אבותיכם".

ואכן,  "ויצלהו" שווה 147. "לא נכנו"שווה 157. ההפרש הוא 10, אותם עשרת הרוגי מלכות.

(בשם רפאל מגיד)