עשרת הרוגי מלכות ומכירת יוסף

במכירת יוסף נאמר: "ויצלהו מידם… לא נכנו נפש".

ראובן לא רצה שהוא ותשעת אחיו, יהרגו את יוסף. וב"אלה אזכרה", הפיוט על עשרת הרוגי מלכות, ביום הכיפורים נאמר על הקיסר של רומי: "אמר להם: ומי שגנב איש מאחיו של בני ישראל והתעמר בו ומכרו מה דינו? אמרו לו :התורה אמרה מות יומת. ענה ואמר להם: אם כן אתם חייבים מיתה, אמרו לו אמור למה, אמר להם על מכירת יוסף שמכרוהו אחיו, ואם הם היו בחיים הייתי דן אותם ועתה שאינם בחיים אתם תשאו עון אבותיכם".

ואכן,  "ויצלהו" שווה 147. "לא נכנו"שווה 157. ההפרש הוא 10, אותם עשרת הרוגי מלכות.

(בשם רפאל מגיד)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • על הוידוי ועל תפילות ערב יום כיפור
  • מצוות התשובה
  • טבילות וקידושים בעבודת יום הכיפורים
  • "מן המצר קראתי י-ה" – על תשובה של נורמה ותשובה של משבר
  • שררה שהיא עבדות
  • שמיים וארץ
  • ריה"ל על יום הכיפורים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.