- וורטס - https://www.vorts.co.il -

עומקו של "שמע ישראל"

ראשית כל " שמע ישראל" בא קודם לפרשה והיה אם שמוע היות וקודם כל בן אדם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים ורק אז עול מצוות, על כן הוקדם הפסוק שמע ישראל ל"והיה אם שמוע". יתרה מכך כאשר נחמתי אבלים בעירי שמעתי מפי אחד הרבנים שאינני זוכר את שמו משמעות עמוקה יותר שכן בני ישראל שקיבלו את התורה במעמד הר סיני אמרו "נעשה ונשמע" אך לבסוף חטאו בחטא העגל והקב"ה אמר להם שאם ברצונכם לתקן מעתה את הנזק, התיקון יהיה קריאת שמע( שבא מ"נשמע" ) ש.מ.ע- שחרית מנחה ערבית ראשי תבותיו ובנוסף יש להבין את הפסוק הראשון שאומר "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד "- קבל והבן ישראל אלוקים שלנו הוא אותו אלוקים גם כשרע לנו וגם שטוב לנו ולא רק שטוב לנו או רע לנו על כן נאמר השם אלוקינו, השם הוא מידת החסד ואלוקינו הוא מידת הדין כשגם כאשר הקב"ה עושה עמנו חסד וגם כאשר נוהג אתנו במידת הדין הוא אותו אלוקים אחד ואמרנו כבר הפסוק הראשון "שמע ישראל" הוא קבלת עול שמים על כאשר תהפכו את האותיות ע.מ.ש תקבלו עול מלכות שמיים.

(נשלח ע"י יקיר עופרי)