מהו סוד טבילת כלים ג' פעמים?

לאחר שאנו רוכשים כלים חדשים, ולפני שאנו משתמשים בהם, מצווה אותנו ההלכה לטבול את אותם כלים במים שלוש פעמים. מהו השורש הרוחני להלכה זו?
כל דבר חייב לכלול שלושה יסודות על מנת שיתקיים. בחומש בראשית (פרק לו) מסופר על מלכי אדום שמתו, סיבת מיתתם שלא נשאו אישה, כמובן שאין התורה מדברת כלל על נושאים גשמיים כלל, אלא על עניינים רוחנים, וכך מוסיפה התורה ואומרת באותו פרק פסוק לט "וימת, בעל חנן בן-עכבור, וימלך תחתיו הדר, ושם עירו פעו; ושם אשתו מהיטבאל בת-מטרד, בת מי זהב".
ברשימת המלכים המופיעה בפרק לו פס' לא-לט מופיעה רשימה של מלכי אדום, כל השבעה מתים, חוץ מן המלך השמיני ששמו הדר, ושם אשתו מיהטבאל. מדוע מתים כל שבעת מלכי אדום?
כדי לפשט את הכתוב בתורה נאמר כי מלכי אדום [או הצבע האדום] מסמלים את הדין, והרי אין העולם יכול להתקיים במידת הדין בלבד לכן מתו שבעת המלכים. מה שאם כן המלך השמיני, הדר, נישא למיהטבאל היא מדת החסד. כך נתכללה מידת הדין (הדר) במידת החסד (מיהטבאל) ונתקיים העולם במידת הרחמים.
על שלושה דברים פירושו על שלושה יסודות ח'סד ד'ין ר'חמים ראשי תיבות חדר. כאן המקום לשאול מה הקשר בין טבילת כלים ג' פעמים למידות החסד הדין והרחמים?
כפי שקב"ה מעמיד את העולם על שלושה דברים [שלושה קווים] על התורה [קו ימין], על העבודה שבלב [התפילה, קו שמאל], ועל גמילות חסדים (קו האמצע), כך גם צריכה להמשך הנהגתנו שתהיה כלולה משלושה קווים, או שלוש מידות, ואת הכלים אנו טובלים ג' פעמים כדי לקשר ענף גשמי לשורש רוחני: הטבילה הא' היא לחבר לשורש החסד, הטבילה הב' היא לחבר לשורש הדין, וטבילה הג' היא לחבר לשורש הרחמים.
במעשה זה אנו מתחברים אל האבות, אברהם הכלול מספירת חסד [ימין], יצחק הכלול מספירת גבורה [שמאל] ויעקב הכלול מספירת תפארת [אמצע], בקשר של אמונה.

(נשלח ע"י א.קליין, פורסם במקור בבלוג "על שלושה דברים")

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • אין כ-אל (אלא) ישורון
  • "כי חנני אלוהים"
  • שלמותו של יעקב
  • מידת האמת
  • "כאמה כבתה"
  • הסירו את אלהי הנכר
  • עקביות
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.