- וורטס - https://www.vorts.co.il -

העבירנו בתוכו בחרבה

כתוב בקריעת ים סוף, פעם אחת "ויבאו בני ישראל התוך הים ביבשה" ואחר כך נאמר בסדר הפוך "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים".

כתוב על זה בסה"ק, שהרמז כאן הינו שכאשר אדם נמצא במצוקה קשה – "בתוך הים" – עליו לזכור שישועת השם כהרף עין, כדי שיוכל כך לשוב ל"יבשה", כי זה מה שיכול לתת לו את הכוח ליציאה הזו.מהצד השני, אדם שבטוח שהוא עומד חזק עם שתי רגליו על היבשה, ונדמה לו שכוחו ועוצם ידו עזה לו את זה ושהכל תלוי בו עליו לזכור תמיד שהגלגל יכול להתהפך והוא יוכל למצוא את עצמו "בתוך הים", חס וחלילה.

כל חייו של אדם הוא חייב לשמור על נקודות אלו של תקווה ואמונה מצד אחד, וצניעות והכרה בגבולות כוחותיו, וחוסר גאווה מצד שני. 

(על פי הגדת "אלפי ישראל" בהוצאת "ספרייתי")