למצוא את התורה שלי

בכל בוקר אנו מברכים את ברכת התורה שכוללת בקשה מיוחדת "והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו". איננו מבקשים רק 'לדעת' את התורה ולקיים אותה,  אלא גם שעצם הלימוד יהיה ערב ונעים לנו.

שמיני עצרת – לחודש תשרי

בהתחלה רצה הקב"ה שבכל אחד מחודשי הקיץ יהיה מועד לעם ישראל. בחודש ניסן נתן לנו את פסח, באייר את פסח קטן, בסיוון את שבועות… וכך רצה להמשיך אך מכיוון שחטאנו בחטא העגל (בחודש תמוז) ביטל לנו הקב"ה את המועדים בתמוז, אב ואלול, ובחודש תשרי "השלים" לנו את המועדים שהיו אמורים להיות ולכן יש לנו בחודש תשרי שלושה מועדים: ראש השנה, יום כיפור וסוכות. ואיך יכול להיות שחודש תשרי משלים את החגים אבל הוא עצמו אין לו אף חג? ולכן קבע הקב"ה את שמיני עצרת שיהיה החג של חודש תשרי.

תורה ושירה

ישנה מצוה המוטלת על כל אחד ואחד לכתוב לעצמו ספר תורה. וכך נאמר בפרשת וילך: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם" [דברים ל"א, י"ט]. להלכה נפסק, שבקניית ספרי קודש יוצאים ידי חובת מצות כתיבת

זמירות היו לי חוקיך

כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו הגמרא במסכת סוטה כותבת כך: "דרש רבא: מפני מה נענש דוד? מפני שקרא לדברי תורה זמירות, שנאמר 'זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי', אמר לו הקב"ה: דברי תורה שכתוב בהן 'התעיף עיניך בו ואיננו',